Решение № 51/16.04.2018 г. по АНД № 45/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН.

Образувано е по подадена жалба от В.А.Г. ЕГН ...., с адрес: село П.,  ул. "...." №…., против наказателно постановление № 2/12.02.2018г. на началника РУ гр.Чепеларе към ОДМВР гр.Смолян, с което за нарушение и на основание чл.264, ал.1 ЗМВР му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева. Жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено, поради това, че фактическата обсктановка е направилно установена и поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява. От негово име пълномощникът му адв.Д. в с.з. навежда допълнителни доводи за отмяна на санкционния акт.

Ответникът по жалбата не изпраща представител в съдебно  заседание.

РП Чепеларе, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не ангажира становище.

След като разгледа жалбата, изложените от страните доводи и като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 18.01.2018г. инспектор  Г.К. и мл.полицейски инспектор З.В., служители в РУ гр.Чепеларе, свидетели по делото, посетили жалбоподателя в неговия дом в с.П.. Поводът за това бил сигнал на кмета на селото Н.Д., че паркираното от В.Г.самоходно шаси на улица "....", пред дома му, пречи на движението на МПС по улицата. От показанията на свидетелката Д. се установява, че В.Г. целогодишно държи шасито паркирано пред дома си на улицата, че улицата е стръмна, павирана и тясна, а във въпросния участък-допълнително стеснена. Свидителката разказва, че многократно е получавала сигнали от шофьорите работещи със сметоизвозваща и снегопочистваща техника, че автомобилите, управлявани от тях не могат да преминат нагоре по улицата "....", заради паркираното пред дома на жалбоподателя шаси. През 2017 г. получила оплакване от жител на селото извършващ ремонт на къщата си, че В.Г. му отказал да премести шасито, за да минат камиони с бетон. Кметът на селото Д. многократно отправяла устно молби и забележки към жалбоподателя да премести шасито, но той не предприел нищо. На 20.11.2017 г. изготвила писмо до Г. с искане да премести шасито, но той отказал да го получи. По повод честване на годишнина от освобождението на селото организирано на 15.01.2018 г., улица "...." следвало да бъде опесъчена и тогава Д. за пореден път била извикана от шофьор на снегопочистващата фирма, за да види, че автомобилът не може да премине покрай шасито на Г.. Това провокирало кмета Н.Д. да потърси съдействие от РУ Чепеларе.

През зимата на 2016/2017 г. свидетелят В. посетил В.Г. във връзка с оплакването, но той обяснил, че поради наличието на снежна покривка при преместването било възможно да допусне ПТП. Тъй като през летните месеци на 2017 г. не го отстранил, намерението на инспекторите К. и В. при посещението на Г. на 18.01.2018 г. било в случай на бездействие да му издадат писмено разпореждане да премести шасито.

На 18.01.2018 г. Г. бил посетен от служителите на РУ Чепеларе К. и В. около 16,45 ч.  Уведомили го, че следва да премести шасито от улицата, защото пречи и с оглед необходимостта да изготвят писмено разпореждане поискали да им предостави лична карта. При проведения с него разговор той признал, че е собственик на МПС-то, но когато разбрал, че ще бъде издадено разпореждане, започнал да се държи арогантно.Казал, че няма да си даде нито личната карта, нито пък ще посочи личните си данни, като им заявил, че те не са лицата, които ще му искат този документ, че трябва да му представят заповед от министър и тръгнал да се прибира вкъщи. Разпоредили му да остане на място, за да приключат работа, но той опитал да избяга в дома си. Бил задържан от свидетелите К. и В. и откаран в РУ Чепеларе, където била установена самоличността му и му било издадено разпореждане за преместване на шасито в разумен срок.

В РУ Чепеларе свидетелелят Г.К. съставил срещу него акт за установяване на административно нарушение №268979 от 18.01.2018 год. за това, че на 18.01.2018 г. около 16,45 часа в село П. при извършване на полицейска проверка за установяване на самоличността, след издадено надлежно устно полицейско разпореждане спрямо Г. да остане на място на извършващата се проверка за установяване на самоличността му, същият напуска мястото в опит да избяга с цел да осуети проверката, като с действията си съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба и функциите си –нарушение на чл.264 ал.1 от ЗМВР. Актът бил съставен в присъствието на инспектор З.В. и Г.. Последният го подписал и получил копие от него.

Въз основа на съставения от инспектор К. акт за установяване на административно нарушение било издадено атакуваното наказателно постановление, с което за нарушение и на основание чл.264, ал.1 ЗМВР на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, като подадена в срок от лице с интерес да обжалва, а разгледана по същество – неоснователна.

Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за нарушение на чл.264, ал.1 ЗМВР, с която разпоредба се предвижда санкционирането на лица, които противозаконно пречат на орган на МВР да изпълнява функциите си. Изпълнителното деяние на нарушението по чл.264, ал.1 ЗМВР, се изразява в действие, което обективно препятства служителя да изпълни свое служебно задължение – лицето е направило опит да избяга, да се укрие от служителите на МВР, да направи опит да се самонарани, да прояви физическа агресия срещу тях.

От събраните гласни и писмени доказателства по делото, съдът приема, че от обективна и субективна страна жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му нарушение, тъй като на 18.01.2018 г. около 16,45 часа в село П., при посещение от полицейските служители К. и В. при установяване на самоличността му и след като е бил уведомен от инспектор К., че започва да му се съставя писмено разпореждане за отстраняване на самоходното му шаси от пътното платно пред дома му на улица "....", жалбоподателят отказал да съдейства като представи лична карта или посочи личните си данни, напуска мястото в опит да избяга в дома си с цел да осуети проверката. С тези си  действия Г. съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба и функциите си, а именно да установи самоличността му, за да изготви писмено разпореждане за преместването на шасито от пътя. Едва след като е бил задържан по реда на ЗМВР свидетелят Г.К. е успял да довърши работата си по съставяне на разпореждането срещу него.

От показанията на свидетелите Г.К. и З.В., които като еднопосочни и незаинтересовани, съдът кредитира, се установява, че дори е оспорил правомощието на полицаите да изискват съобщаване на лични данни и представяне на лична карта. Той самоволно е направил опит да осуети проверката с напускане на мястото, на което полицаите са разговаряли с него, заявявайки им, че те не са лицата, които ще издават разпореждане срещу него.

Предвидената санкция за нарушение по чл.264, ал.1 ЗМВР е глоба, в размер от 500 до 1000 лева. Доколкото административнонаказващият орган му е наложил глоба в минималния размер от 500 лева, съдът намира, че санкцията е определена справедливо.

Действително, в АУАН не е посочено, че В.Г., неизпълнявайки разпореждането на полицаите да остане на мястото на проверката им е пречил освен да установят личните му данни, да изготвят писмено разпореждане за преместване на шасито, но с непълно описание на фактическата обстановка не е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Деянието на Г., по начина, по който е описано в АУАН и НП, изпълнява състава на вмененото му нарушение.

Защитникът му твърди също, че отговорността на жалбоподателя Г. е следвало да се ангажира за нарушение по чл.257 ЗМВР, поради това, че му се вменява неизпълнение на разпореждане да остане на мястото на проверката. Според съда с действията си жалбоподателят е извършил и такова нарушение, наред с това по чл.264 ал.1 ЗМВР. Право на административнонаказващия орган обаче е да избере по коя норма да наложи санкция при осъществяването на идеална съвкупност от администраативни нарушения.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/12.02.2018г. на началника РУ гр.Чепеларе към ОДМВР гр.Смолян, с което на В.А.Г. ЕГН ...., с адрес: село П., общ.Ч.,ул. "...." 26, за нарушение и на основание чл.264, ал.1 ЗМВР е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд гр.Смолян.