Решение № 59/24.04.2018 г. по АНД № 78/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Б.М.К., роден на …г. в с.Б., живущ в с.Б., общ.Ч., обл.С., … гражданин, с … образование, , , /…./, с ЕГН: … ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 24.09.2017 г., около 10,10ч., в гр.Ч., общ.Ч., обл.С., до входа на ПГСГСТ "…"-гр.Ч., си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС – регистрационни табели за МПС с № …, издадени за мотопед "Балкан" 50 куб.см., с рама № …, двигател № …, собственост на С.Н.Т., монтирани на мотопед "Симсон", с рама № …, с неустановен собственик - престъпление по чл.345, ал.1, предл.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК и чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата по сметка на РС – Чепеларе.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивна проверка пред Окръжен съд – Смолян в петнадесет дневен срок от днес.