Протоколно определение от 04.04.2018г. по НОХД № 79/2018г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Съдът намира, че с представеното споразумение са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е повдигнато обвинение по чл.343б, ал.3 от НК се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една до три години и с "Глоба" от петстотин до хиляда и петстотин лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено и затова,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА, на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателно производство по НОХД № 79/2018г. по описа на Районен съд- Чепеларе, между Районна прокуратура-Чепеларе, представлявана от Районен прокурор В.К. от една страна и адвокат В.М.Д. от Адвокатска колегия-гр.Пловдив – защитник на подсъдимия Г.А.К.. Подсъдимият Г.А.К., роден на ….. г. в гр.П., живущ в гр.П., с ЕГН: ……, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, затова, че на 24.03.2018 г., около 16,55ч., в гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, на път II-86 км. 79-900, ул."Васил Дечев", на разклон за "Мечи чал", е управлявал лек автомобил "Ауди RS-6", с рег.№ ….., след употреба на наркотични вещества - кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер "Drug Test 5000", с идент.№ ARJF-0062, валиден до месец януари 2019 г., като е използвана касета с № ARKL-0905, валидна до месец февруари 2019 г. - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил задържан за 24 часа по ЗМВР със заповед от 24.03.2018 г. при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода" - един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание "глоба", което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

На основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК Г.А.К., с ЕГН: , от гр.П., се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 24.03.2018 г.

Деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване.

Не са причинени с престъплението имуществени вреди.

Разноски няма.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 79/2018 г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе, образувано против Г.А.К. за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради постигнато споразумение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието закрито в 12.30 часа.