Присъда № 12/05.11.2018 г. по НЧХД № 93/2017 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.Ч., роден на … г. в гр.Ч., с постоянен адрес: гр.Ч., ул."…" №…, ет…., ЗА ВИНОВЕН в това, че на  29.11.2017 година към 15.30 часа в гр.Ч. на улицата пред къща с адрес ул."…" №…, чрез удари с дърво с дебелина 5 см. по главата, по тялото и по ръцете, е причинил лека телесна повреда на Д.С.Ч. с ЕГН: …, с постоянен адрес: гр.Ч., ул."…" № … ет…., изразяваща се в причиняването на разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 НК, а именно: контузия  на  главата, разкъсно контузни рани, кръвонасядане и охлузвания по главата; контузия и кръвонасядания на гръдния кош,  контузия и кръвонасядания на лявата ръка - престъпление по чл. 130, ал.1 НК, поради което и на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр.Чепеларе.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.С.Ч. да заплати на Д.С.Ч. сумата 2500 лв. - обезщетение за претърпените от престъплението по чл.130 ал.1 НК неимуществени вреди -болки и страдания, ведно със законната лихва считано от 29.11.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения граждански иск за горницата от 2500,00 лв. до 3500,00 лв.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.С.Ч. да заплати на Д.С.Ч. сторените от нея разноски по делото в размер на 712,00 лв., а по сметка на Районен съд-Чепеларе в полза на бюджета на съдебната власт- сумата 100,00 лв. държавна такса по гражданския иск в уважената му част.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр.Смолян в 15-дневен срок от днес.