Решение № 135 от 19.11.2018г. по НАХД № 135/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е образувано на основание  чл.59 и сл. от ЗАНН, въз основа на жалба предявена от „…” ЕООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.В., район О., ул. „…” №…, ет…, ап…, представлявано от управителя П.И. против наказателно постановление № К-039083/15.05.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 210а от ЗЗП е наложено административно наказание – „Имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 68в във вр. чл.68д, ал.1, предл. 1 /съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/ във връзка с чл.68г, ал.4 от ЗЗП.

В жалбата си въззивникът оспорва наказателното постановление и моли съда да го отмени като незаконосъобразно. Конкретно излага, че НП е издадено в противоречие на разпоредбата на чл.52 от ЗАНН. Счита, че макар несертифициран „Спа център“ и „Уелнес център“, в сградата се предлагат безплатни процедури за гостите, посочени в рекламата. Приема, че единствено неправилно е отбелязано в рекламата, че се касае за „хотел“, което е отстранено непосредствено след проверката и в тази връзка не са настъпили вредни обществени последици предвид малкото време на престояване на рекламата.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява, изпраща процесуален представител в лицето на адв.Б.К., който от името на доверителя си поддържа жалбата с наведените в нея основания. В заседание по същество се моли наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна редовно призована,  не изпраща представител.

РП Чепеларе не изпраща представител.

След преценка  доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 23.01.2018г. в апартаменти за гости „…“, находящ се в к.к. П., община Ч. е извършена проверка от служители на КЗП. В хода на проверката е установено, че обектът е в работен режим и в него се предоставя на потребителите туристическа услуга – хотелиерство. Обектът разполага с 49 апартамента за гости, разположени в шест етажна монолитна сграда, като на I-вия етаж се намира рецепция, лоби бар и ресторант. В обекта/сградата има апартаменти, които са частна собственост и не се отдават. На видно място на рецепция са поставени Удостоверения за категория „три звезди“ на апартаменти за гости „…“, издадени от Община Ч., собственост на „…“ ЕООД, ЕИК …, гр.В., дата на издаване: 17.01.2018г., валидни до: 17.01.2023г. с номера, както следва: №1043 за апартамент за гости „…” ап.513; № 1044 за апартамент за гости „…” ап.217; № 1045 за апартамент за гости „…” ап.211; № 1046 за апартамент за гости „” ап.209; № 1047 за апартамент за гости „…” ап.207; №1048 за апартамент за гости „…” ап.205; № 1049 за апартамент за гости „…” ап.203; № 1050 за апартамент за гости „…” ап.212; № 1051 за апартамент за гости „…” ап.210; №1052 за апартамент за гости „…” ап.208; № 1053 за апартамент за гости „…” ап.206; № 1054 за апартамент за гости „…” ап.202; № 1055 за апартамент за гости „…” ап.311; №1056 за апартамент за гости „…” ап.312; № 1059 за апартамент за гости „…” ап.306; № 1059 за апартамент за гости „…” ап.302; № 1053 за апартамент за гости „…” ап.301; № 1060 за апартамент за гости „…” ап.415; №1061 за апартамент за гости „…" ап.412; № 1062 за апартамент за гости „…” ап.406; № 1063 за апартамент за гости „…” ап.515;

За апартаменти за гости „…” с № 402, 407, 401, 403, 517, 504, 505, 510, 506, 507, 509, 512, 508, 601, 606, 603, 604, 607, 608, 610, 101, 105, 103, 207, 701, 702, 704, 707 при проверката нямало поставено на видно място на рецепция и/или в апартаментите за гости временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект и/или удостоверение за утвърдена категория на туристическия обект и при поискване такива не са били представени. Представен е вх.№ ТУР-3 до ТУР-30 от 19.01.2018г. от община Ч., като е обяснено, че с този вх.№ са заявени документи до категоризиращия орган за категоризиране на описаните по-горе апартаменти за гости, като на 15.02.2018г. в РД Пловдив при КЗП управителят на дружеството е представил 29 бр. временни удостоверения за открита процедура по категоризиране на туристически обекти - апартаменти за гости „…” с дата на издаване: 24.01.2018г. с адрес на обекта: к.к.П., база за отдих, апартаменти „…”, собственост на: „…” ЕООД, ЕИК …; лице, извършващо дейност в обекта „…” ЕООД, ЕИК …; срок на валидност на удостоверенията: 24.03.2018г., издадени от кмета на община Ч., като освен за горепосочените е издадено такова с № 21 за апартамент за гости „…” ап.705.

При извършена проверка, обективирна в КП № К-2639796/23.01.2018г. на www…..bg.com., проверяващите установили, че на официалната страница на апартаменти за гости „…” се рекламира следното: на екран излизала следната информация: „…” е най-новият хотелски комплекс в П. с перфектна локация на слънчево и тихо място на 200 м от пистите с лифта. Хотелът е модерно обзаведен в скандинавски стил - практично и уютно. Студия и апартаменти с големи просторни стаи с прекрасна гледка към планината са оборудвани с всички съвременни удобства - ТВ плосък екран, сешоар, матраци -мемори, завеси блек аут. Хотелът предлага собствен безплатен паркинг за всички свои клиенти, СПА център, оборудван с финландска сауна, сауна с аромотерапия, солна стая с халогенератор, инхалации против астма и хронични дихателни проблеми, синузит, псориазис, 2 бр. джакузи са на разположение на всички клиенти безплатно... На опция „Оферти” на екран излизала информация за цените за сезон зима 2017/2018 в таблици по-нисък сезон, среден сезон, висок сезон, нисък сезон, както и цени на рецепция сезон 2017/2018 зима, в таблична форма, цени сезон лято 2018, цени пролет и лято 2018, както и следната информация: Цените са в лева/евро на помещение и включва: настаняване на съответния пансион - ВВ /нощувки и закуска/ или НВ /нощувка, закуска и вечеря/; безплатно ползване на уелнес - финландска сауна, сауна с аромотерапия, солна стая с халогенератор, 2 джакузита; паркинг - безплатен /местата са само за гости на хотела/; гардероб за съхранение на собствено ски оборудване, безплатен за гостите на хотела; безжичен интернет за целия хотел; туристически данък и 9% ДДС”.

Провереният с КП № К-2639797/23.01.2018г. СПА център бил на приземния етаж на шест-етажна монолитна сграда, където се намират апартаменти за гости „…” и е неразделна част от апартаменти за гости „…” и предлага следните услуги: релакс зона; финландска сауна; сауна с аромотерапия; ползване на солна стая с халогенератор и две джакузита. Има собствени две съблекални - една за мъже и една за жени, две тоалетни и два душа. При поискване не е бил представен документ за сертифициране на СПА център и/или уелнес център и такива нямало в обекта, нито били представени впоследствие.

Прието е от актосъставителя и от АНО, че търговецът използва нелоялна, заблуждаваща търговска практика, тъй като предоставената от него информация чрез сайта на туристическия обект www…..bg.com за вида на туристическия обект е невярна и подвеждаща, тъй като при проверката е установено, че туристическият обект - част от него е категоризиран като апартаменти за гости, а 28 броя апартаменти нямат удостоверения за утвърдена категория на туристическия обект от категоризиращия орган, а търговецът рекламира обекта като „хотел”, доколкото тези видове обекти - туристически имат значителна разлика в минимума на предлаганите услуги, което води до заблуда на потребителите.

Отделно, е прието от актосъставителя и АНО, че предвид факта, че не е налице сертифициран туристически обект по чл.3, ал.2, т.5 от Закона за туризма - СПА център и/или уелнес център, лицето предоставя на потребителите невярна и следователно подвеждаща информация на интернет сайта си. Поднесена по този начин информацията е категорична, без никакви условности и потребителят може да я приеме за точната и вярната. Но в този конкретен случай, ако потребителят вземе решение да ползва туристически услуги в обекта, то решението му ще е основано на невярна информация чрез интернет сайта и стилизиращи символи.

В НП са изложени и подробни мотиви относно приетото, като се посочва, че Министреството на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат на прилежащите към местата за настаняване Спа центрове, като условията и редът за сертифициране на центровете, изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят по Наредба №2 от 29.01.2016г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен медикъл Спа център”, „Спа център”, „Уелнес център” и „Таласетерапевтичен център”. 

С оглед горното, на 22.02.2018г. в присъствие на представляващия въззивника е съставен АУАН за нарушение на чл.68в във връзка с чл.68д, ал.1, предложение 1 /съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/ във връзка с чл.68г, ал.4 от Закона за защита на потребителите, въз основа на който е издадено обжалваното НП.

Видно от възражение вх. №П-03-330/22.02.2018г. въззивникът е изложил, че във връзка с констатираното от АНО е отстранил неточностите и текста е приведен в съответствие със закона, като е представил и снимков материал.

В хода на съдебното производство са разпитани в качеството на свидетели актосъставителят – св.З.Р., свидетелката по установяване на нарушението – К.К. и свидетелите при съставяне на акта – М.Т., С.А. По искане на въззивника е разпитан свидетеля С.И. Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства по АНП, както и от гласните и писмени доказателства, приобщени към делото.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от надлежна страна в законоустановения срок /пощенско клеймо от 06.08.2018г./ за обжалване и е приета от съда за разглеждане.

Наказателното постановление № К-039083/15.05.2018г. е издадено от компетентен орган - Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, видно от приложената по делото Заповед № 289/22.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. АУАН е съставен от оправомощено лице, видно от Заповед №389 ЛС/22.04.2015г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН, а при издаването на административния акт е спазена разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Посочена е нарушената материалноправна норма, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.

Съдът намира, че АНО е приложил правилно материалния закон като е съотнесъл фактите към хипотезата на правната норма. От събраните по делото доказателства безспорно се установява факта на извършеното нарушение по чл.68в във вр. чл.68д, ал.1, предл. 1 /съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/ във връзка с чл.68г, ал.4 от Закона за защита на потребителите. От изложените обстоятелства в АУАН и НП, съответно  подкрепени с приложените към тях доказателства се извежда извода за наличие на нелоялна търговска практика. Съгласно §13, т.23 от ДР от ЗЗП „търговска практика” е всяко действие, бездействие, поведение, търговска инициатива или търговско съобщение, включително реклама и маркетинг, от страна на търговец към потребител, което е пряко свързано с насърчаването, продажбата или доставката на стока или предоставянето на услуга на потребителите. В тази връзка съдът намира, че е налице предложение /оферта/, направено на неопределен кръг лица и в съответствие с чл.291 от ТЗ.

Съгласно легалната дефиниция по чл.68г, ал.4 и чл.68д, ал.1 от ЗЗП, за да се квалифицира дадена практика като нелоялна и заблуждаваща трябва да се установи, че съдържанието й е в състояние да повлияе негативно на икономическото поведение на потребителите, чрез въвеждането им в заблуждение, доколкото търговският обект се рекламира като хотел, а не е, както и това, че рекламира наличието на „Спа център”, а всъщност такъв, сертифициран по Закона за туризма няма.

Настоящият състав не споделя възраженията, направени от процесуалния представител на въззивника, че не е налице заблуждаване, в частта относно рекламата за Спа център, доколкото в обекта имало такива услуги.

В случая следва да се има предвид, че в обекта проверяващите са установили наличие на услуги, които за да бъдат квалифицирани като „Спа център” е следвало да притежават необходимия сертификат. В противен случай, при липса на такъв, е следвало търговеца да използва различно наименование, с което по същество да не използва невярна, подвеждаща реклама.  

Целта на сертифицирането на центровете е удостоверяване на пригодността на центъра за предлагане на съответните услуги, повишаване на качеството на предлагените услуги, гарантиране на правата и повишаване сигурността на потребителите на тези услуги.

В тази връзка голословно се явява твърдението, че обекта в действителност е отговарял на рекламираното, съобразявайки какви са минималните задължителни изисквания за Спа център, предвидени в Приложение № 2 към чл.4, ал.1 от Наредба №2 от 29.01.2016г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен медикъл Спа център”, „Спа център”, „Уелнес център” и „Таласетерапевтичен център и установеното на място.

Неоснователно се явява и възражението във връзка с това, че административнонаказващият орган се е произнесъл след изтичане на едномесечен срок от получаване на административнонаказателната преписка. Горното не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като уреденият в чл.52, ал.1 от ЗАНН  срок е инструктивен.

Като ирелевантно за настоящото производство съдът преценява и представеното от въззивника невлязло в сила наказателно постановление №К-039082/11.04.2018г. на Директора на  Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите.

За пълнота на изложението, съдът намира за необходимо да изложи и следното:

Съгласно разпоредбата на чл.68л ЗЗП, когато Комисията за защита на потребителите установи, че търговската практика е нелоялна, председателят на комисията издава Заповед, с която забранява прилагането на търговската практика. Компетентността на КЗП по чл.68л ЗЗП като колективен орган, който установява нелоялни търговски практики, е свързана с издаването на заповед от председателя на КЗП за забрана на тези практики. На основание чл.68м, ал.4 от ЗЗП КЗП публикува на интернет страницата си влезлите в сила решения на Върховния административен съд, които потвърждават заповеди за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика или заповедта, когато тя не е била обжалвана в законовия срок или жалбата срещу нея е оттеглена. Тази заповед по характера си и функцията си представлява принудителна административна мярка и е индивидуален административен акт. Преценката на комисията относно наличието на нелоялна търговска практика в този случай нито предпоставя, нито изключва компетентността на оправомощените служители на същата тази комисия по чл.233, ал.1 и ал.2 от ЗЗП, когато установят нарушения по глава IV раздел III от ЗЗП – нелоялни търговски практики от ЗЗП да съставят актове и издават НП. Двете производства са напълно самостоятелни и независими /в този смисъл Решение №1008/11.06.2018г. по анд №2641/2018г. на РС –Пловдив, Решение №797/17.05.2017г. по н.д.№693/2017г. на Административен съд Пловдид, Решение №622/21.04.2017г. по н.д. №626/2017г. на Административен съд Пловдив и др./.

Предвид изложеното като правилно е квалифицирал нарушението, АНО законосъобразно е санкционирал дружеството, стопанисващо обекта на основание чл. 210а от ЗЗП.

Съдът не споделя доводите на въззивника за наличие на предпоставка за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Нарушението е формално, на просто извършване, тъй като в признаците на състава му не се включва настъпването на определени вредни последици. В случая не са налице основанията по чл.28 от ЗАНН за определяне на нарушението като маловажен случай. Касае се до нарушение на особено съществено изискване на закона, обвързано с основните защитени от ЗЗП права на потребителите. От друга страна в административнонаказателното и съдебното производство не са представени доказателства, които да установяват обстоятелства, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното административно нарушение в сравнение с обикновените случаи. Напротив, касае се за обект в к.к. П., в период, когато курортът е силно посещаван, което само по себе предполага засягане правата на неограничен брой потребители. Фактът, че обекта функционира като такъв неотдавна преди проверката, която е била на 23.01.2018г. и това, че към датата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение /22.02.2018г./ въззивника представя доказателства, че е привел съдържанието на рекламата с изискванията на закона следва и е бил съобразен при индивидуализация на наказанието. Няма данни преустановяване на нарушението да е в един предхождащ 22.02.2018г. момент, както твърди въззвника, а именно, че е било веднага след проверката.  Няма данни и не се ангажираха доказателства от въззивника и относно това колко в действителност рекламата е била налична, с оглед възможността за извършване на туристически услуги и в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране /чл.114, т.1 от ЗТ/.

В случая следва да се има предвид и това, че рекламата е съдържала и предоставяла по съществото си две отделни неверни информации, които водят до подвеждане на средния потребител. Всяко едно несъответствие с изискванията за притежаваната категория е основание за ангажиране административнонаказателната отговорност на дружеството. Наличието на повече несъответствия единствено може да обоснове налагане на по-голяма санкция, какъвто случай не е налице.

Като съобрази установената по делото фактическа обстановка, съдът намира, че при индивидуализацията на административното наказание „имуществена санкция” за извършеното нарушение административнонаказващия орган е съобразил обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, след като липсват данни за извършени други административни нарушения и е наложил наказание в минималния размер, което би било справедливо, съответстващо на извършеното нарушение и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН.

С оглед на изложеното съдът счита, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Искането на жалбоподателя за разноски не следва да бъде уважено, тъй като  настоящото производство  е като  производството по дела от общ  характер, при  които се брани  държавен интерес, но не от прокурора, а от овластен наказващ орган, като при оправдаване на подсъдимия разноските остават така както са направени. Разноски в тежест на прокуратурата и в тежест на наказващия орган не се присъждат. В случая такива не са и представени.

Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-039083/15.05.2018г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на  „…” ЕООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.В., район О., ул. „…” №…, ет…., ап…., представлявано от управителя П.И., на основание чл. 210а от ЗЗП е наложено административно наказание – „Имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 68в във вр. чл.68д, ал.1, предл. 1 /съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/ във връзка с чл.68г, ал.4 от ЗЗП.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на въззивника „…” ЕООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.В., район О., ул. „…” №…, ет…., ап…., представлявано от управителя П.И., направено чрез процесуалния му представител за присъждане на разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд- Смолян.

След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се върне на наказващия орган по компетентност.