Решение № 7/09.01.2019 г. по АНД № 149/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството по е по реда на чл. 59 ЗАНН.

Образувано е по подадена от В.И.Ю., ЕГН ..., с адрес с.П., ул..... № ..., жалба против наказателно постановление №18-0373-000224/18.09.2018 г. на началника на на РУ град Чепеларе, с което за нарушение на чл.5 ал. 3 т.1 от ЗДвП на осн.чл.174 ал.1 т.2 ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 1000,00 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца. Жалбоподателят моли наказателното постановление за бъде отменено, тъй като при извършената проверката за употреба на алкохол е нямал качеството водач на МПС. На второ място сочи, че около 5 мин. преди проверката е изпил около 20 мл алкохол и че това количество не се е всмукало в кръвта му за такъв кратък период от време.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично, поддържа жалбата. От негово име доводи за отмяна на санкционния акт ангажира пълномощникът му адв.К..

Ответникът по жалбата РУ град Ч., редовно призован, в съдебно заседание се представлява от И.С.-началник, който ангажира становище за отхвърляне на жалбата.

РП Ч., редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание.

След като разгледа жалбата, изложените от страните доводи и като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 21.07.2018 г. около 1,20 ч. назначените в наряд служители на РУ Чепеларе мл.автоконтрольор Р.С. и ст.полицай Б.Г., свидетели по делото, извършвали проверки на водачи на автомобили на центъра на с.П., общ.Ч., близо до спортната площадка. Забелязали, че от горния край на селото се движи автомобил, който завил в дясно по друга пресечка, след което отново се включил в движението по улицата, на която се намирали полицаите. Движил се в посока с.Х.. Свидетелите С. и Г. се усъмнили, че автомобилът ги заобиколил, за да не бъде тестван за употреба на алкохол водачът, поради което го последвали със служебния патрулен автомобил. Подали светлинен сигнал с цел да го спрат. Непрекъснато го следвали и спрели до него, когато преустановил движение на ул..., пред дом №..., на който адрес живее жалбоподателят.

От показанията на свидетеля С. и предявения на страните видеозапис, заснет от камерата на полицейския автомобил, се установява, че ст.полицай Г. се отправил към автомобила на жалбоподателя, а свидетелят С. паркирал зад него. От шофьорската седалка на лекия автомобил „Мазда 626“ с рег. № ... слезнал жалбоподателя Ю., а след него и съпругата му свидетелката Д.Ю.. В.Ю. бил тестван в 01:24ч. за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № АRDN 0081, който отчел концентрация на алкохол в кръвта 0.86 промила на хиляда.

Водачът бил поканен за вземане на отношение на КПП Х.. Там свидетелят С. му съставил акт за установяване на административно нарушение за това, че на 21.07.2018 г. в 01:24 часа в с.П. на ул.... - пред дом №..., управлява собствения си лек автомобил „Мазда 626“ с рег № ..., в посока път II-86 след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 0.86 промила на хиляда, измерено в издишания от водача въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № АRDN 0081 и стикер за валидност №02703/11.18 г.- нарушение на чл.5 ал. 3 т.1 от ЗДвП. В акта било посочено, че пробата е извършена в 01.24.10ч. в село П. на улица "..." пред дом №.... Отразен бил и факта на издаден е талон за изследване №0011813 в ЦСМП – Чепеларе. Актът бил съставен в присъствието на свидетеля Г. и нарушителя. Бил предявен на В.Ю. и той го подписал. В графа “Обяснения/възражения“ написал, че е съгласен с техническото средство. В издадения му талон за изследване №0011813, посочил „Приемам“ и заявил, че няма да дава кръвна проба. Такава не е направена.

Въз основа на АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление №18-0373-000224/18.09.2018 г. на началника на РУ град Чепеларе, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал. 3 т.1 от ЗДвП на осн. чл.174 ал.1 т.2 ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1000,00 лева. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок 12 месеца.

Обсъждайки доказателствата събрани по делото, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от лице с интерес да обжалва, а разгледана по същество е неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установява, че атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, че в процедурата по установявана на административното нарушение и съответно, налагане на наказанието, не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до невъзможност за жалбоподателя да организира защитата си. Спори се относно фактическата обстановка. В съдебната фаза на производството обаче, показанията на разпитаните свидетели позволиха на съда да формира категорични изводи по фактите.

За изясняване на случая в с.з. бяха разпитани актосъставителят С. и свидетеля по акта ст.полицай Г., както и водените от жалбоподателя свидетели Д.Ю.-негова съпруга, и А.С.. От показанията на Ю. и С. се установява, че двете семейства на 20.07.2018 г. посетили събора в с.Х. по случай празника Илинден, че пътували с автомобила на Ю., който шофирал. Тръгнали си около 1,00ч. през нощта и В.Ю. закарал С. до дома им в с.П., на ул....№.... Свидетелят С. го поканил да постои у тях и когато били на двора, изнесъл шише с ракия. В.Ю. опитал ракията като „близнал“, но веднага след това със съпругата му си тръгнали. Свидетелката Ю.обяснява, че на път към дома им заобиколили по странична уличка, защото видели, че до спортната площадка има няколко автомобила. Свидетелката твърди, че до дома им шофирал Ю., но никакъв автомобил не ги следвал, а когато пристигнали не слезли веднага, тъй като търсили една флашка. Няколко минути след това до техния автомобил спрял патрулния, от който слезли полицаите.

Съдът кредитира показанията на свидетелите С. и Г., които твърдят, че възприели управлението на лек автомобил „Мазда 626“ с рег № ... от жалбоподателя на процесната дата, че го следвали от района на спортната площадка до дом №.. на улица "...". Показанията им са логични и последователни. От тях безспорно се установява, че на 21.07.2018 г. около 01:24 часа в с.П., на ул...., жалбоподателят Ю. е управлявал собствения си лек автомобил „Мазда 626“ с рег № ..., в посока път II-86. Обстоятелството, че В.Ю. е бил негов водач във въпросната нощ се установява, както от тези свидетелски показания, така от тези на свидетелката Ю.. Тя сочи, че от спирането на автомобила до пристигането на полицаите са минали само няколко минути, че именно съпругът й е шофирал от с.Х. до дома на сем.С. и после до улица "..." №..., където живеят. Полицаите са се движили на известно разстояние от неговия автомобил, пристигнали са няколко минути след като той е спрял и е изгасил двигателя, но това не води до извод, че не го е управлявал. Напротив, следвайки го непрекъснато от района на спортната площадка, те не са го изпускали от наблюдение. Показанията им се подкрепят и от показанията на свидетелката Ю., и от тези на свидетеля С..

От предявения в с.з. видеозапис е видно, че полицаите след извършване на проверки на други автомобили тръгват в 01,18 ч. с патрулния автомобил внезапно. В 01,19 ч. те спират до управлявания от жалбоподателя. Свидетелят Б.Г. се насочва веднага към шофьорското място, Ю. слиза, а в 1,20ч. от автомобила слиза и съпругата му. Доколкото камерата направила записа е разположена в полицейския автомобил, а той се движи в тъмната част на денонощието, не се вижда движението на управлявания от жалбоподателя автомобил. Въз основа на гласните показания обаче и посоченото от свидетеля Б.Г., че са се движили с известна дистанция, съдът приема, че служителите на РУ са го наблюдавали непрекъснато.

Въз основа на тези данни съдът намира, че В.И.Ю. е извършил вмененото му със санкционния акт нарушение по чл.5 ал.3 т.1 ЗдВП. Съгласно тази разпоредба на водача на пътно превозно средство е забранено да го управлява с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда. От събраните доказателства по делото безспорно се установява, че на 21.07.2018 г. в 01:24 часа в с.П. на ул.... - пред дом №..., е управлявал собствения си лек автомобил „Мазда 626“ с рег № ..., в посока път II-86 след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 0.86 промила на хиляда, измерено в издишания от водача въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № АRDN 0081.

По искане на жалбоподателя по делото беше назначена съдебно-медицинска експертиза, в заключението по която вещото лице д-р Д.сочи, че при поето количество алкохол - концентрат в рамките на около 20-30 мл. наведнъж, и извършена проверка с алкотест в период от време около 5/пет/ минути е напълно възможно концентрацията на алкохол в кръвта да е била под 0.5 промила (на хиляда); за достигане на по- високи концентрации се изискват основно два фактора- количество алкохол и време за резорбция. Позовавайки се на заключението и показанията на свидетелите Ю. и С., че е изпил 5 мин. преди проверката 1 глътка ракия, жалбоподателят чрез процесуалния си представител оспорва резултата от пробата техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, който отчел концентрация на алкохол в кръвта 0.86 промила на хиляда.

В съответствие с процесуалните правила и с реда за установяване употребата на алкохол, предвиден в Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози(с това заглавие към деня на проверката, понастоящем изменено с ДВ бр.81 от 2018 г.) мл.автоконтрольор Р. С. е изготвил талон за медицинско изследване на кръвта на Ю., но той отказал да даде кръвна проба и записал в талона, че приема показанията на техническото средство „Алкотест Дрегер 7510“. Съгласно чл.6 ал.3 от Наредбата (в редакцията й към датата на проверката), лицето собственоръчно вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство, или теста. Установяване с доказателствен анализатор, медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване не се извършва, когато лицето приема показанията на техническото средство, а на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване.

В.Ю. не се е възползвал от предвидения в Наредба №1/19.07.2017 г. ред за оспорване на резултата от пробата с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“. В този смисъл показанията на свидетелите Ю. и С., че въпросната вечер е изпил само 1 глътка алкохол са ирелевантни. Съдът освен това не ги кредитира, тъй като те са дадени от негови близки- съпруга (Ю.) и роднина по сватоство(С.).

В този смисъл ирелевано за спора е и заключението по СМЕ, тъй като в него се дава отговор на един хипотетичен въпрос.

Правилно с оглед установената концентрация на алкохол АНО е приложил санкционната норма на чл.174 ал.1 т.2 ЗДвП и е наложил на Ю. наказания „лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца“ и „глоба“ 1000 лв.

Поради изложените аргументи и направените изводи, съдът счита, че процесното НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно. Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-0373-000224/18.09.2018 г. на началника на на РУ град Ч, с което на В.И. Ю., ЕГН ..., с адрес: с.П., общ.Ч., ул.... №..., за нарушение на чл.5 ал. 3 т.1 от ЗДвП на осн. чл.174 ал.1 т.2 ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1000,00 лв и „лишаване от право да управлява МПС“ за 12 месеца.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Административен съд Смолян.