Протоколно определение от 06.11.2018г. по НОХД № 164/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

 

Съдът намира, че с представеното споразумение са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е повдигнато обвинение по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една до три години и "Глоба" от двеста до хиляда лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК.  Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА, на основание чл.384, вр. чл. 382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 164/2018г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе сключено между районен прокурор В.К. и адв.К., защитник на подсъдимия В.Г.К., съгласно което подсъдимият В.Г.К., с ЕГН: …, роден на …г. в с.С., общ.С., обл.П., живущ в с.П., общ.П., обл.П., неправоспособен водач, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, че е извършил престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на 23.10.2018г., около 14,52ч., в с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, на главен път II-86, на километър 58+150, разклон за с.Павелско, с посока на движение от с.Павелско към главен път, е управлявал лек автомобил „Опел Корса”, с рег. № …, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 1,61 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510”, с фабр.№ ARВВ-0083, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК, МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.57, ал.1, т.2, буква “б“ от ЗИНЗС наказанието да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което лицето е задържано със Заповед за задържане на лице № 373зз-58/23.10.2018г. по описа на РУ-Ч., като един ден задържане се зачита за ден “лишаване от свобода”.

На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание "глоба", което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Не са причинени с престъплението имуществени вреди. Разноски няма.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 164/2018г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против В.Г.К., за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради постигнато споразумение.

Определението  на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.