Определение № 25/28.01.2019 г. по НЧХД № 192/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

От Ш.Д.Р. е постъпила молба вх.№251/28.01.2019 г. на ЧлРС, в която сочи, че оттегля депозираната тъжба с вх.№ 3304/06.12.2018 г. на ЧлРС, подадена срещу Е.С.Д.

Съдът намира, че е надлежно десезиран от разглеждане на делото, поради което наказателното производство следва да бъде прекратено на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 192/2018 г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от съобщението му пред Окръжен съд – Смолян.