Присъда № 2/18.01.2019 г. по НОХД № 207/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.Т., роден на ….. г. в гр.Р., ……, с ЕГН: …., с адрес: с.Ч., общ.Р., обл.С., ул…., за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2018 г., около 01,40ч., в гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, на кръстовище на ул.“Беломорска“ и ул.“Христо Ботев“, до бензиностанция „Лукойл“, в посока на движение от гр.Пловдив към гр.Смолян, е управлявал лек автомобил "Алфа Ромео 147", с рег.№ ….., след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер "Drug Check 3000“ ARLF-0361, валиден до месец август 2019г., поради което и на основание чл.343б, ал.3, вр. чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ЕДНА ГОДИНА и наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева/петстотин лева/, платима в полза на Държавата, по сметка на РС – Чепеларе.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието "Лишаване от свобода" за изпитателен срок от 3 (три) години.

На основание чл.59, ал.2 вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа.

На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 15.12.2018 г.

Приобщеното веществено доказателство – техническо средство дрегер „Drug Check 3000“ ARLF-0361 да се унищожи след влизане на присъдата в сила.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.Т. със снета самоличност да заплати направените на съдебното производство разноски в размер на  31,50 лева по сметка на РС – Чепеларе.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Смолян.