Протоколно определение от 20.09.2019 г. по НОХД № 106/2019 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.384, вр. чл. 382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 106/2019г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе, сключено между Д.С.  прокурор при Районна прокуратура гр.Смолян и адвокат И.С., вписана в АК-гр.Смолян – защитник на обвиняемия ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

Подсъдимата по посоченото по-горе НОХД № 106/2019год. по описа на РС-Чепеларе М.В.К с ЕГН:....., род. на .....г., в с.С., общ.С., живуща в гр.Ч., ул.“....“ №…., ет…., ап…., …..,  се признава за виновна, в това, че при условията на пряк умисъл, на 03.06.2019год., около 21.00ч., в община Чепеларе, на път II-86, КИЛОМЕТЪР 82+500, в посока от гр.Смолян към гр.Пловдив, управлявала МПС-лек автомобил „Фолксваген-Пасат“, с рег.№ ...., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза от 25.06.2019 г. на СХЛ при „УМБАЛ-Пловдив“ АД, гр.Пловдив- престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от четири месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата М.В.К не се налага кумулативно предвиденото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието “Лишаване от свобода”.

На основание чл.343 г, във вр. с чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, НАЛАГА на подсъдимата М.В.К, НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“ за срок от девет месеца, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС“, времето през което за същото деяние подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да упражнява това право със  ЗПАМ №19-0373-000077 от 04.06.2019 г. на Началника на РУ-Чепеларе, считано от 04.06.2019 г. до датата на одобряване на настоящото споразумение.  

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪДЖА подсъдимата М.В.К, ЕГН: ....., да заплати по сметка на ОД МВР Смолян, направените по делото разноски в размер на 53.00 лв. за СХЕ.

Имуществени щети от престъплението няма.

Веществени доказателства по делото няма.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение,  затова на основание чл.24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №  106/2019 г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против М.В.К, за извършено от нея престъпление по чл.343б, ал.1 от НК поради постигнато споразумение.

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка” до привеждане на наказанието в изпълнение.

Определението  на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.