Мотиви от 28.01.2019 г. по НОХД № 207/2018 г.

 

Делото е образувано по внесено от РП Чепеларе обвинение срещу подсъдимия С.Н.Т., с ЕГН: .... от с.Ч., общ.Р., обл.С., за това, че на  15.12.2018 г., около 01,40ч., в гр.Ч., общ.Ч., обл.С., на кръстовище на ул.“Беломорска“ и ул.“Христо Ботев“, до бензиностанция „Лукойл“, в посока на движение от гр.Пловдив към гр.Смолян, е управлявал лек автомобил "Алфа Ромео 147", с рег.№ ......, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер "Drug Check 3000“ ARLF-0361, валиден до месец август 2019г. – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

В съдебно заседание от прокурора поддържа обвинението, иска се наказание "лишаване от свобода" за срок от една година, което на основание чл. 66 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, глоба 500 лв.

Подсъдимият се явява в с.з., не се признава се за виновен. Защитникът му адв.Б. оспорва приетото за установено от прокурора в обвинителния акт. Подсъдимият Т. дава обяснения по повдигнатото му обвинение. Не отрича, че е употребил наркотични вещества преди да започне да управлява автомобила, но твърди, че това е станало ден-два преди проверката.

От представените по делото писмени и гласни доказателства по описа на делото, съдът установи следното от фактическа страна:

Служителите на РУ-Чепеларе свидетелите Б.А.и Р.В.били назначени в наряд по КАТ в гр.Чепеларе за времето от 19,00ч. на 14.12.2018 г. до 07,00ч. на 15.12.2018 г. Около 01,40ч. на 15.12.2018 г. те се намирали на кръстовището на ул.“Беломорска“ и ул.“Христо Ботев“, до бензиностанция „Лукойл“, и извършвали контрол на пътното движение. Тогава спрели за проверка лек автомобил "Алфа Ромео 147", с рег.№ ......, движещ се в посока от гр.Пловдив към гр.Смолян. Водач на автомобила бил подсъдимият С.Н.Т. от с.Ч., общ.Р.. Полицаите изпробвали подсъдимия Т. с техническо средство за употреба на алкохол, като пробата била отрицателна. От показанията на свидетелите А. и В. се установява, че в автомобила миришело на канабис и затова поканили Т. да ги придружи до сградата на РУ-Чепеларе, където той бил тестван за употреба на наркотици с техническо средство дрегер "Drug Test 3000“ ARLF-0361, валиден до месец август 2019г. Направената проба била положителна за употреба на наркотични вещества, като уредът реагирал на канабис /тетрахидроканабинол/. Подсъдимият Т. приел показанията на техническото средство.

За допуснатото нарушение свидетелят А. съставил против подсъдимия С.Т. акт за установяване на административно нарушение серия Д, № 0265468/15.12.2018 г. по описа на РУ-Чепеларе, който бил подписан без възражения от него.

На водача бил издаден талон за медицинско изследване № 0011805/15.12.2018 г., но той не дал кръвна проба. Вписал собственоръчно, че приема показанията на техническото средство.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0373-000226/17.12.2018г., издадена от началник РУ-Чепеларе, временно било отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство на подсъдимия С.Т., считано от 15.12.2018 г.

Със Заповед за задържане на лице от 15.12.2018 г., издадена от РУ-Чепеларе, подсъдимият Т. бил задържан за 24 часа по ЗМВР.

По време на досъдебното производство подсъдимият Т. се признава за виновен, подробно описва механизма на извършеното от него деяние и изразява съжаление за стореното.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от показанията на свидетелите А. и В., и от приобщените писмени доказателства: АУАН серия Д, № 0265468/15.12.2018 г. на РУ-Чепеларе, талон за медицинско изследване,  заповед за ППАМ, докладна записка, протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества; постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение „Подписка”, обяснения на обвиняем по БП, справка за съдимост, справка за дисциплина на водач от сектор „ПП” при ОДМВР-Смолян, декларация за материално положение,  характеристична справка, заповед за задържане, протокол за оглед на веществено доказателства, ведно с фотоалбум, както и от приобщеното веществено доказателство - техническо средство "Drug Check 3000“ ARLF-0361.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От събраните доказателства по делото безспорно се установява, че от обективна и субективна страна подсъдимият С.Н.Т. е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, тъй като  на  15.12.2018 г., около 01,40ч., в гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, на кръстовище на ул.“Беломорска“ и ул.“Христо Ботев“, до бензиностанция „Лукойл“, в посока на движение от гр.Пловдив към гр.Смолян, е управлявал лек автомобил "Алфа Ромео 147", с рег.№ ......, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер "Drug Check 3000“ ARLF-0361, валиден до месец август 2019г.

Тетрахидроканабинолът е активния компонент на конопа /марихуана/. Конопът /марихуаната/ е наркотично вещество и е под контрол, съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВН/. Конопът /марихуаната/ и активния му компонент тетрахидроканабиол се намират в Списък 1 от "Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотици" към чл. 3, ал. 2 на ЗКНВН, включващ "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина". Поради това тетрахидроканабинолът представлява високорисково наркотично вещество.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК – подсъдимият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Редът, по който се установява употребата на наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства е регламентиран в Наредба № от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Съгласно чл.1 ал.5 от Наредбата, тестовете, с които се установява употребата на наркотични вещества или техни аналози, се определят със заповед на министъра на вътрешните работи. По делото се представя Заповед от 13.09.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, като в т.II.2 от същата е посочено, че проверка на водачи на МПС за употреба на наркотични вещества или техни аналози се извършва с тест „Drager Drug Check 3000”. Видно от приобщеното по делото веществено доказателство, проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози на подсъдимия Т. е извършена именно с такъв тест.

По делото като доказателство са приобщени Методически указания рег.№3286р-17590/09.05.2016 г. за реда за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства с тест „Drager Drug Check 3000” на директора на ГД“Национална полиция“, МВР. В т.II.2 и 3 от указанията е описан начина за провеждане на теста. С тампон, част от тестовия комплект, се взема слюнка от водача, след което тампонът се поставя в тестовата касета с натиск. Тестовия комплект се разклаща, изчакват се 3 мин.  и предпазната пластина се счупва и откъсва. В т. т.II.4 от методическите указания е посочено как се отчитат резултатите. В горния диапазон на прозорчето следва да се появи  червена контролна линия. Ако минимум 5 мин. след това срещу съответното наркотично вещество не се появи червена линия, се отчита положителен резултат. Това означава , че в пробата се намират наркотични вещества над границата на откриваемост. И обратно, ако при налична контролна линия срещу отделните наркотични вещества се появи червена линия, това означава, че пробата е отрицателна и в пробата не се намират наркотични вещества над границата на откриваемост.

От показанията на свидетелите А. и В. се установява, че пробата  с тест „Drager Drug Check 3000” от подсъдимия взел свидетелят А., а свидетелят В. заедно със спътника на Т. докарал автомобила, управляван от подсъдимия пред Община Чепеларе. Свидетелят А. подробно описва механизма на вземане на пробата и че след поява на контролните линии тестът не се оцветил в червено единствено срещу наркотичното вещество тетрахидроканабинол. Положителния резултат от теста бил възприет и от свидетеля В., който в релевантния за отчитане на резултата период от време пристигнал със спътника на Т.. От показанията на свидетеля А. се установява, че той обяснил на подсъдимия подробно как се борави с теста и как се отчитат резултатите. Във връзка с възражението на подсъдимия, че не му били предоставени за запознаване методическите указания по време на теста, следва да се отбележе, че предоставянето им на водача не е предвидено в Наредба № от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Подсъдимият в обясненията си сочи, че теста не се оцветил в червено срещу наркотичното вещество тетрахидроканабинол, но след 10-15 мин. се оцветил, но с това изводите на съда за положителен резултат от теста не се разколебават.

При предявяване в последното по делото с.з. на страните и на свидетелите на  вещественото доказателство „Drager Drug Check 3000” се установи, че всички линии са оцветени в червен цвят. От снимката към протокола за оглед на вещественото доказателство от 17.12.2018 г. също е видно, че всички линии са оцветени в червен цвят. Свидетелите Б.А. и Р.В. сочат в с.з., че след отчитане на резултата от теста показанията се променят- линиите, които не са се оцветили в релевантния за отчитане на резултата времеви период, се оцветяват. В този смисъл и доколкото от методическите указания за употреба на теста се сочи, че резултат се отчита след 5 мин от появата на контролна линия, съдът счита, че последващото оцветяване на линията, обозначаваща наркотичното вещество тетрахидроканабинол след релевантния за отчитане на резултат период от време 5 мин. след поява на контролна линия,  не означава, че резултат от теста е отрицателен. В този смисъл съдът приема възраженията на подсъдимия за невярно отчитане на резултата от теста за неоснователни. Показанията на свидетелите А. и В., като незаинтересовани, последователни и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, съдът кредитира изцяло.

В хода на проверката подсъдимият С.Т. се е съгласил с отчетения от служителите на РУ Чепеларе положителен резултат. В талона за изследване собственоръчно записал, че приема резултата от теста. Съгласно чл.6 ал.3 и ал.9 от Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, лицето собственоръчно вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство, или теста. Установяване с доказателствен анализатор, медицинско  и  химическо  или  химико -токсикологично  лабораторно  изследване  не  се извършва, когато лицето приема показанията на техническото средство, а на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване. В случая, подсъдимият Т. не е оспорил резултат от теста в талона за изследване и не се е възползвал от възможността да даде кръвна проба. Доколкото последната е единствения способ за оборване резултата от теста „Drager Drug Check 3000”, съдът намира възраженията на подсъдимия, че не дал кръвна проба, защото бил притеснен и бързал, за ирелевантни. Подсъдимият не възразил и срещу съставения му от мл.автоконтрольор А. АУАН № 0265468/15.12.2018 г., в който е посочено, че е извършил нарушение по чл.5 ал.3 т.1 пр.2 ЗДвП. Въз основа на тези данни и признанието на подсъдимия, че ден преди проверката е употребил наркотични вещества-марихуана, съдът направи извод, че той е управлявал МПС на 15.12.2018 г. след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол. За състава на престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК е без значение обстоятелството кога точно е употребено наркотичното вещество от водачите на МПС. Безспорно подсъдимият е съзнавал, че е употребил наркотични вещества – канабис, и че в това състояние не следва управлява МПС.

Защитата на подсъдимия възразява срещу процедурата по извършване на теста с аргумента, че свидетелят Б.А. никъде не посочил, че в тестовата касета срещу веществото тетрахидроканабинол лентата не се е оцветила и че не е попълнен изискуемия съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества. Следва да се има предвид, че нито в талона за изследване, нито в бланката на протокола за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества не е въведено изискване контролния орган да посочи как и дали се оцветяват линиите в тестовата касета.

Действително, в горния десен ъгъл на протокола за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества, попълнен от свидетеля Б.А. е посочено: „Приложение №17 към чл.91 ал.4“. Бланката на протокола обаче съответства изцяло на бланката на протокола по Приложение №2  на Наредба № 1/19.07.2017 г. 

Действително, свидетелят А. не е попълнил резултата от теста „Drager Drug Check 3000”, извършен на подсъдимия Т. протокола за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества. Посочил е само резултата от проверката за употреба на алкохол. Въпреки това въз основа на останалите доказателства по делото –показанията на свидетелите А. и В. относно отчетения от теста резултат, талона за изследване и АУАН, признанието на подсъдимия, че ден преди проверката е пушил марихуана, съдът направи извод за доказаност на повдигнатото срещу него обвинение.

Защитата оспорва като неверни и противоречиви показанията на свидетелите Б.А. и Р.В.. Двамата не споменават, че са спрели автомобила, управляван от подсъдимия, защото на спешния телефон 112 е получен анонимен сигнал, че водачът е употребил наркотични вещества, както се установява от приложената по БП докладна записка от мл.оперативен дежурен Й.Щ., но доколкото въпрос за повода за спиране на автомобила в с.з. не им беше зададен, съдът не счита, че показанията им не следва да се кредитират. Единствен свидетелят Б.А. посочва, че очите на Т. били леко зачервени, но следва да се има предвид, че като мл.автоконтрольор именно той е водещия проверка и е нормално да е по-наблюдателен от колегата си Р.В., който е служител на „Охранителна полиция“.

Подсъдимия С.Н.Т. е на ..... г., роден на ........ г. в гр.Р., ............. ...., с ЕГН: ...., с адрес: с.Ч., общ.Р..

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита оказаното съдействие на органите на досъдебното производство и чистото му съдебно минало. Отегчаващо отговорността обстоятелство се явяват множеството наложени му административни наказания за нарушения на ЗДвП, видно от справката за дисциплината му като водач.

Степента на обществена опасност на деянието е висока, като се има предвид зачестилите престъпления по  чл. 343б ал. 3 от НК.

В изпълнение целите залегнали в чл.36 НК и принципа на индивидуализация на наказанието, съдът взе предвид всички обстоятелства имащи значение за определяне вида и размера на наказанието. Счете, че то следва да бъде определено като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца и подбудите за извършване на деянието/незачитане на установения правов ред в страната/ при условията на чл. 54 от НК, счете, че наказание от една година "лишаване от свобода" ще е спомогне за превъзпитанието и поправянето на дееца. Като прие, че целта на наказанието ще бъде постигната без осъденият да го изтърпява ефективно, съдът на основание чл. 66 от НК го отложи за изтърпяване с тригодишен изпитателен срок, както и да му наложи наказание "глоба" в минимален размер от 500,00 лева. На основание чл. 343г от НК на подсъдимия Т. се наложи наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от единадесет месеца, като се приспадна времето през което е лишен от това право по административен ред. На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия Т. да заплати разноските направени в хода на съдебното производство и постанови след влизане на присъдата в сила – да се унищожи приобщеното веществено доказателство техническо средство дрегер „Drug Check 3000“ ARLF-0361.

На основание горното, съдът постанови присъдата.