Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 
 343382 
 Начална страница  
 Начало

Уведомяваме Ви, че от 01.12.2019 г. Районен съд - Чепеларе има нов сайт, достъпен на адрес:

https://chepelare-rs.justice.bg

 
ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ!


 
Уважаеми посетители, постановените съдебни актове на районен съд Чепеларе се намират в ляво, в секция "Постановени съдебни актове". За всеки месец има подсекция, в която публикуваните постановени актове са групирани по граждански и наказателни дела, подредени по дата на съдебния акт. Съдебните актове са достъпни с използването на произволен браузър.

                 Към 2019г. в РС Чепеларе работят по щатно разписание 15 човека, в т.ч. 2 магистрати,  1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 11 служители.

          Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, компютърен оператор, деловодители, съдебни секретари, призовкар, персонал по поддръжката и чистач. 

 
 

           През изминалата календарна 2018 година районен съд Чепеларе завърши със следните резултати:  

  

Отчет за дейността на РС Чепеларе за 2018 година

 


 

       Нотариалната дейност на съдебен район гр. Чепеларе се извършва от нотариуси Христина Янкова Даскалова и Венцислав Енев.

    Адреси на нотариалните кантори.

          Полина Стоянова е лицензиран медиатор № 20150120001 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.Информационна брошура 
Информационна брошура
на Районен съд - гр. Чепеларе в партньорство с Проект за развитие на съдебната система (ПРСС) и Инициатива за укрепване на съдебната система (ИУСС) в България на USAID и ИЙСТ УЕСТ МЕНИДЖМЪНТ ИНСТИТУТ
Прокуратура 

град Чепеларе
Вещи лица и адвокати 
Вещи лица и адвокати
Нотариуси 
Списък на нотариусите
с район на действие град Чепеларе
Медиатори 
Медиатори
Връзки 
Адреси
полезни адреси на държавни и неправителствени организации
4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР