Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Вътрешни правила  
 Вътрешни правила


В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А
П Р А В И Л А

за коренспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение  №1 (за "Съдебно деловодство")  и  Приложение №2 (за СИС)

 В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А

за разпределение на делата в Районен съд  гр. Чепеларе
В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

за организацията на публикуването на съдебните актове в изпълнение на задълженията на Районен съд гр. Чепеларе по чл.64 от Закона за съдебната власт
В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А

за работата на съдебните заседатели в Районен съд гр.Чепеларе
В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

за достъп до обществена информация в Районен съд гр. Чепеларе
В Ъ Т Р Е Ш Н И     П Р А В И Л А

за събиране на съдебните вземания в Районен съд гр. Чепеларе


4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР