Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
януари 2020г.
декември 2019г.
ноември 2019г.
октомври 2019г.
септември 2019г.
август 2019г.
юли 2019г.
юни 2019г.
май 2019г.
април 2019г.
март 2019г.
февруари 2019г.
януари 2019г.
декември 2018г.
ноември 2018г.
октомври 2018г.
септември 2018г.
август 2018г.
юли 2018г.
юни 2018г.
май 2018г.
април 2018г.
март 2018г.
февруари 2018г.
януари 2018г.
декември 2017г.
ноември 2017г.
октомври 2017г.
септември 2017г.
август 2017г.
юли 2017г.
юни 2017г.
май 2017г.
април 2017г
март 2017г.
февруари 2017г.
януари 2017г.
декември 2016г.
ноември 2016г.
октомври 2016г.
септември 2016г.
август 2016г.
юли 2016г.
юни 2016г.
май 2016г.
април 2016г.
март 2016г.
февруари 2016г..
януари 2016г..
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ    март 2018г.  
 Постановени съдебни актове - март 2018г.

Публикуваните постановени съдебни актове са
 за периода  01.03 - 31.03.2018г.


За бързо намиране на дело използвайте комбинацията от клавиши    Ctrl + F


Граждански дела:Дело №129/2017г.    Решение № 47 от 25.03.2018г.
Дело №314/2017г.    Решение № 41 от 16.03.2018г.
Дело №308/2017г.    Решение № 43 от 16.03.2018г.
Дело №304/2017г.    Решение № 42 от 16.03.2018г.
Дело №302/2017г.    Решение № 40 от 16.03.2018г.
Дело №313/2017г.    Неприсъствено решение № 32 от 15.03.2018г.
Дело №312/2017г.    Решение № 39 от 15.03.2018г.
Дело №311/2017г.    Неприсъствено решение № 36 от 15.03.2018г.

Дело №310/2017г.    Неприсъствено решение № 35 от 15.03.2018г.
Дело №309/2017г.    Неприсъствено решение № 33 от 15.03.2018г.
Дело №307/2017г.    Неприсъствено решение № 34 от 15.03.2018г.
Дело №306/2017г.    Неприсъствено решение № 38 от 15.03.2018г.
Дело №305/2017г.    Неприсъствено решение № 31 от 15.03.2018г.
Дело №303/2017г.    Неприсъствено решение № 37 от 15.03.2018г.
Дело №249/2017г.    Решение № 29 от 14.03.2018г.
Дело №  30/2018г.    Решение № 51 от 06.03.2018г.
Дело №220/2016г.    Решение № 27 от 01.03.2018г.


Наказателни  дела:


Дело № 72/2018г.    Протоколно определение от 29.03.2018г.
Дело № 67/2018г.    Протоколно определение от 27.03.2018г.
Дело № 68/2018г.    Протоколно определение от 23.03.2018г.
Дело № 35/2018г.    Решение № 46 от 21.03.2018г.
Дело №  25/2018г.   Решение № 45 от 19.03.2018г.
Дело №  37/2018г.   Решение № 44 от 19.03.2018г.
Дело №  15/2018г.   Присъда № 6 от 16.03.2018г.           Мотиви от 20.03.2018г.
Дело №191/2017г.   Решение № 30 от 15.03.2018г.
Дело №  18/2018г.   Протоколно определение от 12.03.2018г.
Дело №206/2017г.   Решение № 28 от 08.03.2018г.
Дело №  49/2018г.   Протоколно определение от 07.03.2018г.

Ако забележите несъответствие в номер на дело и публикувания акт или документи, които не могат да се отворят, моля сигнализирайте на   Предложения и оплаквания


4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР