-
  
Ok
=
=
/
-
""
       
 
ПРЕССЛУЖБА

17.04.2018 г.

 

На 16 април 2018 г.– Ден на конституцията и юриста Районен съд гр.Чепеларе проведе „Ден на отворените врати“.

С настроение и ентусиазъм учениците от Х клас в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе представиха симулативен процес по дело разглеждано в РС Чепеларе през 2017 г., по което на гражданин на общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК - предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане на личния му автомобил. Учениците влезнаха в ролите на подсъдимия, неговия защитник, съдията, прокурора, свидетелите. Облякоха тогите на съдия, прокурор и адвокат.

Тъй като със симулативния процес се финализираха срещите на магистратите с учениците за учебната 2017/2018 г. по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“ на участниците бяха раздадени грамоти и значки.

Проведена беше викторина по въпросите дискутирани на проведените между учениците и магистратите теми, изгледан беше кратък филм за електронното правосъдие. Председателят на съда благодари на учениците за отговорното им отношение, на директора Елена Касабова и учителката по предмета „Етика и право“ Светла Букова - за оказаното съдействие.

 

Темите на лекциите представени от председателя на съда Кабасанова и съдия Петрова през учебната година бяха следните:

1. Разделение на властите според Конституцията на Република България.

2. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.

3. Магистратските професии. Съдебни заседатели.

4. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.

5. Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие.

Учениците присъстваха като публика на граждански и административнонаказателни дела.

/16.04.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

21.03.2017г.

 

Днес, на 21.03.2017г. в Районен съд Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

Ученици от 8-ми, 9-ти и 11-ти клас от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ участваха в симулативен процес по нохд №102/2016г. на Районен съд Чепеларе. Делото, което учениците презентираха, влизайки в ролите на съдия, прокурор, подсъдим, адвокат, свидетели, вещи лица, беше с предмет престъпление по чл. по чл.354а, ал.3, т.1 от НК-държане на наркотици. В програмата се включиха и служители на Областно звено“Съдебна охрана“ Смолян с изложение за своята дейност и демонстрация на използваните от тях технически средства.

Предвид това, че възстановката на наказателното дело представлява пета последна среща за учебната 2016/2017 г. на съдиите от РС Чепеларе с учениците от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, кратко обобщение на представените теми по образователната програма направи председателя на съда. На 16-те участника във възстановката бяха раздадени грамоти. Всички ученици присъстващи на събитието получиха значки.

 

/21.03.2017г./ - ГАЛЕРИЯ


10.02.2016г.

 

На 10 февруари 2016г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 7-ми, 8-ми и 11-ти клас и преподаватели от СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни.

Съдебният заседател Надежда Мангадашева- учител в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, запозна присъстващите със статута на съдебния заседател- кой избира и назначава съдебните заседатели, кои граждани могат да бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при разглеждане на какви дела са част от съдебния състав. На достъпен за учениците език разясни, че да си съдебен заседател не е професия, а обществен ангажимент,  преките си впечатления от работата като съдебен заседател при участието й като такъв по 8 дела през 2015 г.

Присъстващите изгледаха 10 минутен филм за детското правосъдие в България, заснет по проект на ВСС.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други.

Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори. Посетиха специално оборудваната стая за изслушване на деца в съда, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и имаха възможност да добият преки впечатления от специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”, инсталиран на компютър в стаята за чeтене на дела.

/10.02.2016г./ - ГАЛЕРИЯ

 


 

17.04.2015г.

 

На 16 април  2015г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти клас и преподаватели от ПГСГСТ „Никола Вапцаров” гр. Чепеларе, и съдебни заседатели беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това, какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни, за функциите на „Бюро съдимост”, съдебноизпълнителната служба и службата по вписвания.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други. Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори.

Презентацията заинтригува посетителите на „Деня на отворените врати”. След срещата се проведе неформална дискусия между съдиите и учениците, на която беше обяснено защо 16-ти април е празник на юристите и откога в Чепеларе функционира съд. Присъстващите бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.

 

/16.04.2015г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


20.11.2014г.

 

На 19.11.2014г. в Районен съд – Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”. В 12.00 часа  на поканените десетокласници от СОУ”ВАСИЛ ДЕЧЕВ” Чепеларе председателят на съда и съдията по вписванията представиха мултимедийна презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд – Чепеларе, какви служби има, кога посещаваме нотариус. Системният администратор направи презентация на интернет страницата на съда. Присъстващите ученици бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”. Учениците облякоха тогите, носени от прокурор и съдия, задаваха въпроси относно наказателната отговорност на непълнолетните.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /19.11.2014Г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


20.11.2013г.

 

На 14.11.2013г. в Районен съд гр.Чепеларе беше проведен Ден на отворените врати. Участие взеха учениците от 11-ти клас от СОУ”Васил Дечев” гр.Чепеларе, които направиха възстановка на наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл.354 а, ал.3 т.1 НК /за държане без разрешително на наркотични вещества/. Присъстваха техни съученици и ученици от 10-ти и 9-ти клас в същото училище, директора К.Кръстева, учителите Златкова, Паскалева, Чолакова. Предвид положените усилия и задълбочената предварителна подготовка участниците във възстановката се представиха много добре.

След това зрителите и председателят на съда Славка Кабасанова проведоха дискусия по повод делото, при което им бяха разяснени функциите на отделните участници- адвокат, съдия, съдебни заседатели, прокурор. Системният администратор Невянка Раянова направи презентация на интернет страницата на съда, запозна присъстващите с неговата структура, а председателят на съда им обясни работата на Държавния съдебен изпълнител и Бюро съдимост. Учениците и техните преподаватели разгледаха специално оборудваната стая за изслушване на деца в РС-Чепеларе, деловодството, запознати бяха с инсталирания софтуер за незрящи, даващ възможност на граждани с увредено зрение, възрастни и неграмотни хора да прослушват съдебните актове, които ги засягат. Проведена беше среща със съдията по вписванията Славка Гемишева, която запозна учениците със своята работа.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /14.11.2013Г./ - ГАЛЕРИЯ

4850 . , . 48; ., (03051) 2127  
USAID