-
  
Ok
=
=
/
-
.12, .2
""
       
 
ПРЕССЛУЖБА

10.02.2016г.

 

На 10 февруари 2016г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 7-ми, 8-ми и 11-ти клас и преподаватели от СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни.

Съдебният заседател Надежда Мангадашева- учител в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, запозна присъстващите със статута на съдебния заседател- кой избира и назначава съдебните заседатели, кои граждани могат да бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при разглеждане на какви дела са част от съдебния състав. На достъпен за учениците език разясни, че да си съдебен заседател не е професия, а обществен ангажимент,  преките си впечатления от работата като съдебен заседател при участието й като такъв по 8 дела през 2015 г.

Присъстващите изгледаха 10 минутен филм за детското правосъдие в България, заснет по проект на ВСС.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други.

Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори. Посетиха специално оборудваната стая за изслушване на деца в съда, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и имаха възможност да добият преки впечатления от специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”, инсталиран на компютър в стаята за чeтене на дела.

/10.02.2016г./ - ГАЛЕРИЯ

 


 

17.04.2015г.

 

На 16 април  2015г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти клас и преподаватели от ПГСГСТ „Никола Вапцаров” гр. Чепеларе, и съдебни заседатели беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това, какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни, за функциите на „Бюро съдимост”, съдебноизпълнителната служба и службата по вписвания.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други. Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори.

Презентацията заинтригува посетителите на „Деня на отворените врати”. След срещата се проведе неформална дискусия между съдиите и учениците, на която беше обяснено защо 16-ти април е празник на юристите и откога в Чепеларе функционира съд. Присъстващите бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.

 

/16.04.2015г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


20.11.2014г.

 

На 19.11.2014г. в Районен съд – Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”. В 12.00 часа  на поканените десетокласници от СОУ”ВАСИЛ ДЕЧЕВ” Чепеларе председателят на съда и съдията по вписванията представиха мултимедийна презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд – Чепеларе, какви служби има, кога посещаваме нотариус. Системният администратор направи презентация на интернет страницата на съда. Присъстващите ученици бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”. Учениците облякоха тогите, носени от прокурор и съдия, задаваха въпроси относно наказателната отговорност на непълнолетните.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /19.11.2014Г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


20.11.2013г.

 

На 14.11.2013г. в Районен съд гр.Чепеларе беше проведен Ден на отворените врати. Участие взеха учениците от 11-ти клас от СОУ”Васил Дечев” гр.Чепеларе, които направиха възстановка на наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл.354 а, ал.3 т.1 НК /за държане без разрешително на наркотични вещества/. Присъстваха техни съученици и ученици от 10-ти и 9-ти клас в същото училище, директора К.Кръстева, учителите Златкова, Паскалева, Чолакова. Предвид положените усилия и задълбочената предварителна подготовка участниците във възстановката се представиха много добре.

След това зрителите и председателят на съда Славка Кабасанова проведоха дискусия по повод делото, при което им бяха разяснени функциите на отделните участници- адвокат, съдия, съдебни заседатели, прокурор. Системният администратор Невянка Раянова направи презентация на интернет страницата на съда, запозна присъстващите с неговата структура, а председателят на съда им обясни работата на Държавния съдебен изпълнител и Бюро съдимост. Учениците и техните преподаватели разгледаха специално оборудваната стая за изслушване на деца в РС-Чепеларе, деловодството, запознати бяха с инсталирания софтуер за незрящи, даващ възможност на граждани с увредено зрение, възрастни и неграмотни хора да прослушват съдебните актове, които ги засягат. Проведена беше среща със съдията по вписванията Славка Гемишева, която запозна учениците със своята работа.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /14.11.2013Г./ - ГАЛЕРИЯ

4850 . , . 48; ., (03051) 2127  
USAID