-
  
Ok
=
=
   
 
ПРЕССЛУЖБА

26.11.2019 г.

 

На 26.11.2019 г. от 13,40 ч. в Районен съд Чепеларе се проведе среща на председателя на съда Сл.Кабасанова с ученици от 8 и 9 клас от СУ„Васил Дечев“ – гр.Чепеларе по темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“. Тя се осъществи в рамките на образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В представената мултимедийна презентация беше направен исторически преглед на приетите основни закони в страната, бяха обсъдени текстове от сега действащата Конституция. Учениците получиха книжки с Конституцията на Република България. Научиха защо е важно да се отстоява независимостта на съдебната система от филм по темата, създаден по проект на ВСС; че съдиите прилагат законите, а те се създават в Народното събрание.

Учениците задаваха въпроси относно делата, които се разглеждат в съда, поискаха да облекат тога на съдия и да присъстват на съдебно заседание.

 

 

/26.11.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 


25.11.2019 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Районен съд – Чепеларе съобщава, че на 27.11.2019 г. /сряда/ и на 28.11.2019 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. до 16.30 часа, по информация на ЕВН България, ще бъде изключвано електрозахранването в сградата на съда, поради извършване на ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа в гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев, ул. Васил Гаджуров, ул. Беломорска, ул. Бельовска, ул. проф. Минчо Маринов и ул. Бор.

 

 

 

 

 


11.11.2019 г.

 

 

На 11.11.2019 г., от 14.00 ч., в съдебна зала на Районен съд Чепеларе, съдия Десислава Петрова изнесе лекция на учениците от VIII клас от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе – училище партньор на съда по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“, по темата „Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие”. Чрез мултимедийна презентация на учениците беше разяснено какво представлява домашното насилие - същност и аспекти. Запознати бяха и с други национални инструменти, които имат отношение, във връзка с домашното насилие. Учениците изгледаха кратки филми за съдебните процедури по Закона за защита от домашно насилие. На всеки от учениците бяха раздадени Конституцията на Република България и брошури, осигурени от ВСС.

 

/11.11.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 


02.09.2019 г.

 

 

В РС Чепеларе за 17.09.2019 г. е насрочено за разглеждане административно-наказателно дело по жалба на лице, срещу което от началника на РУ Чепеларе е издадено наказателно постановление с наложена глоба в размер на 10 000 лв. Административното наказание е наложено на мъжа за това, че на 26.01.2019г. в к.к.Пампорово е подал заблуждаващ сигнал за помощ от личния си мобилен телефон на спешния телефон 112. Мъжът е обяснил, че се касае за 7- годишно дете в тежко състояние - в безсъзнание, а всъщност е позвънил по повод състоянието на жена на 20 години с болки в корема, който случай не изисква незабавна реакция.

 


17.04.2019 г.

 

 

На 16.04.2019 г. Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите в Районен съд – Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”. Ученици от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе представиха симулативен процес по дело, разглеждано в РС-Чепеларе през 2017 г., по което на гражданин от общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК – предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане на личния му автомобил. За тази цел те облякоха тогите на съдия, адвокат и прокурор.  Служители на Областно звено „Съдебна охрана“ гр.Смолян демонстрираха на присъстващите помощните средства, с които използват и разясниха функциите, които изпълняват.

Със симулативния процес се финализираха срещите на магистратите с учениците за учебната 2018/2019 г. по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Раздадени им бяха грамоти и значки. Председателят на съда Славка Кабасанова благодари на децата за активното им участие при проведените срещи през учебната година, на които с тях бяха разисквани темите за Конституцията на РБългария, статута на магистратите и съдебните заседатели, видовете дела, които се разглеждат в съда. На ръководството на училището и преподавателите им беше изразена благодарност за оказаното съдействие.

/16.04.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 


11.04.2019 г.

 

КОНКУРС  ЗА  УЧЕНИЧЕСКО  ЕСЕ

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА ТЕМА  „ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”

 

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на наградите и грамотите ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

/РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА/

 


14.03.2019 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 16.04.2019 г., в Районен съд – Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”. Програмата предвижда ученици от СУ „Васил Дечев” – гр. Чепеларе да представят симулативен процес по дело, разглеждано в РС-Чепеларе през 2017 г., по което на гражданин от общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК – предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане на личния му автомобил.

Със симулативния процес ще се финализират срещите на магистратите с учениците за учебната 2018/2019 г. по образова-телната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. На учениците ще бъдат раздадени грамоти и значки.

 

 


12.03.2019 г.

 

 

На 12.03.2019 г. от 13,40 ч. в Районен съд Чепеларе се проведе среща на председателя на съда Сл.Кабасанова с ученици от 7 а и 7 б клас от СУ„Васил Дечев“ – гр.Чепеларе по темата „Престъплението кражба. Превенция.“. Тя се осъществи в рамките на образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Децата, придружавани от класните ръководители г-жа Паскалева и г-жа Бозова, изгледаха филм представящ съдебен процес във връзка с извършена кражба на горива от бензиностанция. Разяснен беше хода на наказателното производство - подаване на сигнал до полицията, внасяне на обвинителен акт в съда от прокурора, същността на съдебното производство-събиране и проверка на доказателства, разпоредбата на чл.194 НК. Обяснено беше и кои са участниците в процеса-подсъдим, защитник адвокат, прокурор, съдия, съдебни заседатели, свидетели, вещи лица.

Обсъдени бяха подбудите за извършване на престъплението и последиците за извършителя. След дискусията на учениците бяха раздадени брошури обясняващи същността и целите на образователната програма.

/12.03.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 


28.02.2019 г.

 

 

На 28.02.2019 г. от 13,30 ч.  в Районен съд Чепеларе се проведе среща на председателя на съда Сл.Кабасанова с  ученици от 8-ми и 10-ти клас от ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ – гр.Чепеларе по темата  „Престъплението кражба. Превенция.“. Тя се осъществи в рамките на образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Децата, придружавани от учителите Светла Букова и Гергана Качакова, изгледаха филм представящ съдебен процес във връзка с извършена кражба на горива от бензиностанция. Разяснен беше хода на наказателното производство - подаване на сигнал до полицията, внасяне на обвинителен акт в съда от прокурора, същността на съдебното производство-събиране и проверка на доказателства, разпоредбата на чл.194 НК. Обяснено беше и кои са участниците в процеса-подсъдим, защитник адвокат, прокурор, съдия, съдебни заседатели, свидетели, вещи лица.  

Съдия Кабасанова разказа на учениците фактите по дело за кражба разглеждано в съда през 2018 г., извършителят на което е млад човек. Обсъдени бяха подбудите за извършване на престъплението и последиците за извършителя. След дискусията на учениците бяха раздадени брошури обясняващи същността и целите на образователната програма.

 

/28.02.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


15.02.2019 г.

 

 

На 15.02.2019 г. от 9.00 ч. в Районен съд - Чепеларе съдия Десислава Петрова представи пред ученици от 10 клас на СУ „Васил Дечев“ - гр.Чепеларе, с придружаващ учител г-жа Мариана Паракосова, темата „Система на наказанията по НК“. Презентацията е част от поредицата лекции на правна тематика от образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Петрова обясни каква е същността на наказанието по НК, видовете и целите на наказанията. Запозна учениците с възпитателните мерки спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В края на срещата учениците получиха информационни и рекламни материали, предоставени от ВСС – брошури, представящи Образователната програма и структурата на съдебната власт.

 

/15.02.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 


08.02.2019 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

През месец февруари 2019 г., съдиите в Районен съд – Чепеларе ще презентират две теми пред ученици от града.

На 15.02.2019 г. от 9.00 ч., съдия Десислава Петрова ще представи пред ученици от СУ „Васил Дечев“ - гр.Чепеларе, темата „Система на наказанията по НК“, а на 28.02.2019 г. от 13.30 ч., съдия Славка Кабасанова - „Престъплението кражба. Превенция.“, пред ученици от ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ – гр.Чепеларе.

Презентациите са част от поредицата лекции на правна тематика от образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

 


25.01.2019 г.

 

 

Днес, 25.01.2019 г. ученици от 8 клас на СУ “Васил Дечев“ град Чепеларе, придружавани от класния ръководител госпожа Цв.Златкова, присъстваха на открито съдебно заседание по административнонаказателно дело № 201/2018 г. на ЧлРС. Предмет  на делото е обжалвано от нарушителя Наказателно постановление № 4/07.11.2018 г. на РУ – Чепеларе, с което за нарушение по чл.28, ал.1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, на основание чл.37 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв.

След края на заседанието съдията докладчик Славка Кабасанова проведе с учениците кратка дискусия относно развилото се производство.

 


02.01.2019 г.

 

“Служител на годината-2018”  в Районен съд – Чепеларе

 

 

На 02.01.2019 г. от 09:00 часа, в конферентната зала на Районен съд – Чепеларе за трета година се проведе церемония по връчване на приз „Служител на годината“.

За обективна оценка на качествата на служителите бе проведена анкета за компетентност, умения за общуване, любезно, безпристрастно и отзивчиво отношение към граждани и адвокати. След обработка на анкетите за служител на годината беше избрана Таня Семерджиева – административен секретар, на която председателят на съда Славка Кабасанова връчи отличието. Наградата се връчи за качествено и срочно изпълнение на задълженията, всеотдайността, трудолюбието и лоялността към институцията, способността за самостоятелна работа, високата степен на подготвеност и работа с нормативни актове, инициативност, поемане на извънредна работа, способност за работа в екип, конфиденциалност при изпълнение на задълженията и етично поведение на работното място.

С тази инициатива се подчертава признанието за приноса на съдебната администрация в работата на съдебната система и се цели моралното стимулиране на съдебните служители.

/02.01.2019г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


13.12.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с годишното приключване на банковите сметки, на 28.12.2018 г. и на 31.12.2018 г. няма да се извършват разплащания чрез ПОС устройството, монтирано в деловодството на съда.

 

 


07.12.2018 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Районен съд – Чепеларе съобщава, че на 10.12.2018 г. /понеделник/ от 9.00 ч. до 17.00 часа, по информация на ЕВН България,  ще бъде изключено електрозахранването в сградата на съда, поради извършване на планирани ремонтни и инвестиционни дейности по електроразпределителната мрежа.

 


27.11.2018 г.

 

 

 

“Служител на годината-2018”  в Районен съд – Чепеларе

 

На 02.01.2018 г. от 15:00 часа, в конферентната зала на Районен съд – Чепеларе за трета година ще се проведе церемония по връчване на приз „Служител на годината“.

За обективна оценка на качествата на служителите ще се извърши изследване, чрез попълване на анкета за компетентност, умения за общуване, любезно, безпристрастно и отзивчиво отношение към граждани и адвокати. След обработка на анкетите ще бъде избран и излъчен служител на годината, на който председателят на съда Славка Кабасанова ще връчи отличието.

С тази инициатива се подчертава признанието за приноса на съдебната администрация в работата на съдебната система и се цели моралното стимулиране на съдебните служители.

 


21.11.2018 г.

 

На 21.11.2018 г., от 08.55 ч., в съдебна зала на Районен съд Чепеларе, съдия Десислава Петрова изнесе лекция на учениците от IX клас от Средно училище „Васил Дечев” гр.Чепеларе – училище партньор на съда по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“, по темата „Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие”. Чрез мултимедийна презентация на учениците беше разяснено какво представлява домашното насилие, същност и аспекти, особености на извършителя и жертвите, включително децата жертва на домашно насилие, физическо малтретиране и емоционална злоупотреба. Запознати бяха и с други национални инструменти, които имат отношение, във връзка с домашното насилие. Учениците изгледаха кратки филми за съдебните процедури по Закона за защита от домашно насилие.

/21.11.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 

 


06.11.2018 г.

 

На 06.11.2018 г. от 13,40 ч. в РС Чепеларе председателят на съдa Славка Кабасанова представи на ученици от VII„б“ и VIII“б“ клас от Средно училище “Васил Дечев“ гр.Чепеларе, придружавани от учителите г-жа Паскалева и г-жа Златкова темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“. Срещата беше проведена в рамките на часа на класния ръководител.

Беше направен исторически преглед на приетите основни закони в страната, бяха обсъдени текстове от сега действащата Конституция. Учениците получиха книжки с Конституцията на Република България. Научиха защо е важно да се отстоява независимостта на съдебната система от филм по темата, създаден по проект на ВСС; че съдиите прилагат законите, а те се създават в Народното събрание. Обсъдено беше задължението на всеки гражданин да се яви като свидетел в съда, когато е призован, и добросъвестно да даде показания за събития, на които е станал очевидец.

/06.11.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


29.10.2018 г.

 

На 29 октомври 2018 година в 11:50 часа, в заседателна зала на Районен съд – Чепеларе, съдия Десислава Петрова презентира темата „Магистратските професии. Съдебни заседатели.” пред ученици от десети клас в Средно училище „Васил Дечев“ гр.Чепеларе, с придружаващ учител Мариана Паракосова. Съдия Петрова запозна учениците със статута на магистратите и съдебния заседател и обясни кои граждани могат да бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при какви дела участват в съдебния състав. Учениците изгледаха филм от информационната рубрика на ВСС „Третата власт отвътре – Магистратските професии”, както и филми за съдебните заседатели.

/29.10.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


25.10.2018 г.

 

 

На 23.10.2018 г. от 13,40 ч. се проведе първата среща за учебната 2018/2019 г. на съдиите от РС Чепеларе с осмокласниците от Средно училище “Васил Дечев“ гр.Чепеларе по образователната програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019 г.“.

Презентация за видовете дела, които се разглеждат в Районен съд – Чепеларе бе  представена от председателя на съда Славка Кабасанова в часа на класния ръководител г-жа Златкова. Изгледана беше информационната рубрика „Прозрачност в работата на съдебната система“. По време на срещата учениците задаваха множество въпроси: относно това кои са лицата по делата, носещи тоги, различни ли са длъжностите съдия и съдебен изпълнител, какво представлява изпълнителния лист. Споделиха своите виждания по популярни в медиите дела и вълнуващото ги беше обсъдено. След края на презентацията децата посетиха стаята за арестанти в съда и специално оборудваната стая за изслушване на деца.

В кабинета на председателя на съда им бе демонстрирана програмата за случайно разпределение на делата и причините за въвеждането й. Учениците заявиха, че очакват с нетърпение организирането на симулативен процес.

 

 

/23.10.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


25.09.2018 г.

 

 

Районен съд - Чепеларе продължава работата по програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2018-2019 г.“.

На 25.09.2018 г. председателят на Районен съд - Чепеларе проведе среща с ръководството на Средно училище “Васил Дечев“ гр.Чепеларе, на която бяха обсъдени датите и темите, по които съдиите ще изнесат презентации на учениците.

Първата среща през учебната 2018/2019 г. ще бъде на 23.10.2018 г. от 13,40 часа с осмокласниците. Презентацията е за видовете дела, които се разглеждат в Районен съд – Чепеларе, и ще бъде представена от председателя на съда Славка Кабасанова.

 

 


14.08.2018 г.

 

 

 

На 13.08.2018 г. Чепеларският районен съд постанови решение по анд №104/2018 г., с което измени в една част , а в друга отмени издадено от  Регионална дирекция на КЗП Пловдив наказателно постановление на 20.03.2018 г., с което на фирма стопанисваща апартаментен хотел в к.к.Пампорово са наложени две имуществени санкции за нарушения по Закона за туризма в общ размер от 2200 лв.

Дружеството е санкционирано за това, че предлаганата от него туристическа услуга не отговаря на категорията, за която е утвърден хотела-“три звезди“, тъй като в приемното помещение на хотела наличната тоалетна клетка за хора с намалена подвижност се ползва като складово помещение, както и че няма обособена поне една стая за хора с намалена подвижност. Съдът измени наказателното постановление за това нарушение по чл.114 т.2 от Закона за туризма, като намали имуществената санкция наложена на основание чл.208 ЗТ от 1200,00 лв. на 1000,00 лв., поради това, че до този момент дружеството не е санкционирано за нарушения по този закон.

Съдът отмени наказателното постановление изцяло по т.2 от наказателното постановление, по която за нарушение и на основание чл.227 ал.2 ЗТ на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. Приема, че нарушение е извършено, тъй като стопанисващия хотела търговец не е изпълнил дадените му през март 2017 г. предписания да осигури ползването на находящата се в приемното помещение на хотела тоалетна клетка за хора с намалена подвижност, функционираща като складово помещение, както и да обособи поне една хотелска стая за хора с намалена подвижност. Съдът отмени санкционния акт в тази част, тъй като с налагане на санкции по чл.208 и чл.227 ЗТ КЗП е санкционирала жалбоподателя за едно и също нарушение двукратно, освен това съгласно чл.227 ал.1 ЗТ, санкция за неизпълнение на предписание по този закон се налага само в случай, че нарушителят не подлежи на по-тежко наказание, а наложеното по т.1 от санкционния акт е по-тежко.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Смолян.

 

 


10.08.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание заповед на председателя на Окръжен съд – Смолян от 09.07.2018 г., Районен съд – Чепеларе преустановява изпращането на протоколи от съдебни заседания и заключения на вещите лица, чрез електронните пощенски адреси.

 

 

 


02.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районен съд – Чепеларе уведомява гражданите, че от 24.04.2018 г. започна изпращане до адвокатите по граждански дела, при предоставени от тях номера на мобилни телефони, на съобщения (SMS) от номер 0877187070 на съда, с които ги уведомява за датата на първото открито съдебно заседание.

Целта на това уведомяване е адвокатите своевременно да съобщят за евентуалната си служебна  ангажираност по друго дело.

 


17.04.2018 г.

 

 

На 16 април 2018 г.– Ден на конституцията и юриста Районен съд гр.Чепеларе проведе „Ден на отворените врати“.

С настроение и ентусиазъм учениците от Х клас в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе представиха симулативен процес по дело разглеждано в РС Чепеларе през 2017 г., по което на гражданин на общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК - предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане на личния му автомобил. Учениците влезнаха в ролите на подсъдимия, неговия защитник, съдията, прокурора, свидетелите. Облякоха тогите на съдия, прокурор и адвокат.

Тъй като със симулативния процес се финализираха срещите на магистратите с учениците за учебната 2017/2018 г. по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“ на участниците бяха раздадени грамоти и значки.

Проведена беше викторина по въпросите дискутирани на проведените между учениците и магистратите теми, изгледан беше кратък филм за електронното правосъдие. Председателят на съда благодари на учениците за отговорното им отношение, на директора Елена Касабова и учителката по предмета „Етика и право“ Светла Букова - за оказаното съдействие.

 

Темите на лекциите представени от председателя на съда Кабасанова и съдия Петрова през учебната година бяха следните:

1. Разделение на властите според Конституцията на Република България.

2. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.

3. Магистратските професии. Съдебни заседатели.

4. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.

5. Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие.

Учениците присъстваха като публика на граждански и административнонаказателни дела.

/16.04.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


26.03.2018 г.

 

 

На 16 април 2018 г.– Ден на конституцията и юриста Районен съд гр.Чепеларе провежда „Ден на отворените врати“. Каним гражданите на община Чепеларе да се запознаят с работата на съдиите и съдебните служители, да поставят въпросите във връзка с дейността на институцията, които ги вълнуват.

От 14,00 ч. в рамките на образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“, учениците от Х клас в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе ще направят възстановка по дело разглеждано в РС Чепеларе през 2017 г., по което на гражданин на общината е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 326, ал.1 от НК- предадено по телефон № 112 невярно повикване относно противозаконно отнемане на личния му автомобил. Учениците ще влезнат в ролите на подсъдимия, неговия защитник, съдията, прокурора, свидетелите, ще облекат тогите на съдия, прокурор и адвокат. Тъй като това е последната среща на магистратите от съда с учениците от професионалната гимназия за учебната 2017/2018 г., ще бъдат раздадени грамоти по повод участието им в образователната програма.

Предвижда се служители от звено „Съдебна охрана“ да запознаят присъстващите с помощните средства, с които работят (белезници и др.). Ще бъде направена прожекция на кратък филм за електронното правосъдие и обобщение на наученото за съдебната власт през годината.

 

 

 


21.03.2018 г.

 

 

На 21.03.2018 г., от 14.00 ч., в съдебна зала на Районен съд Чепеларе, съдия Десислава Петрова изнесе лекция на учениците от IX и X клас от Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе – училище партньор на съда по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“, по темата „Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие”. Чрез мултимедийна презентация на учениците беше разяснено какво представлява домашното насилие, същност и аспекти, особености на извършителя и жертвите, включително децата жертва на домашно насилие, физическо малтретиране и емоционална злоупотреба. Запознати бяха и с други национални инструменти, които имат отношение, във връзка с домашното насилие. Учениците изгледаха кратък филм за съдебните процедури по Закона за защита от домашно насилие.

 

 

/21.03.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 


14.03.2018 г.

 

Във връзка с програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017 – 2018 г.“, на 21 март 2018 година от 14:00 часа в Районен съд – Чепеларе, съдия Десислава Петрова ще презентира темата „Домашното насилие. Закон за защита от домашното насилие.” пред ученици от девети, десети, единайсети и дванадесети клас от Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе. 

 


21.02.2018 г.

 

На 20.02.2018 г. от 14.00 ч. в съдебна зала на Районен съд Чепеларе председателят на съда Славка Кабасанова изнесе лекция на учениците от VIII, IX, X и XII клас от СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе - училище партньор на съда по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“ по темата „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица”.  Чрез мултимедийната презентация на учениците беше разяснена нормативната база регулираща контрола върху употребата на наркотични вещества; запознати бяха с присъди постановени от съда по повод престъпления свързани с държане, отглеждане на наркотични растения и вещества. Разяснена беше процедурата по установяване управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици.

Участие в срещата взеха началника на Районно управление Чепеларе Иван Славов и инспектор Златко Калайджиев. Те демонстрираха полеви наркотест и техническо средство "Drug Check 3000", с което се проверяват водачите на МПС за употреба на наркотични вещества. Споделиха професионалния си опит в тази област и наблюденията си върху физическите и психични увреждания, от които наркозависимите лица страдат. Учениците изгледаха кратък филм за вредното въздействие на наркотиците.

 

/20.02.2018г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


13.02.2018 г.

 

На 11.02.2018 г., в Районен съд – Чепеларе, бяха образувани два броя дела по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) срещу баща и син (17 г.), съответно АНД № 30/2018 г. и АНД № 31/2018 г. по описа на съда.

След запознаване с горните, съдът заключи, че по същите се съдържат данни за наличието на признаци на извършено престъпление. Доколкото това е пречка за продължаване разглеждането на производството по прилагане на Указа за борба с дребно хулиганство /УБДХ/ и на основание чл. 6, ал. 2 УБДХ производствата по двете дела се прекратиха и се изпратиха материалите на Районна прокуратура – Чепеларе за предприемане на съответните действия по компетентност.

 

07.02.2018 г.

 

На 20.02.2018 г. от 14.00 ч. в съдебна зала на Районен съд Чепеларе председателят на съда Славка Кабасанова ще презентира на учениците от VIII, IX, X и XII клас от СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе - училище партньор на съда по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“ темата „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица”. Участие в срещата ще вземат служители на Районно управление Чепеларе с демонстрация на полеви наркотест и техническо средство "Drug Check 3000", с което се проверяват водачите на МПС за употреба на наркотични вещества. Предвижда се учениците да изгледат кратък филм за вредното въздействие на наркотиците, след което да се проведе дискусия.

 


03.01.2018 г.

 

“Служител на годината-2017”  в Районен съд – Чепеларе

 

 

На 02.01.2018 г. от 15:00 часа, в конферентната зала на Районен съд – Чепеларе за втора година се проведе церемония по връчване на приз „Служител на годината“.

За обективна оценка на качествата на служителите бе проведена анкета за компетентност, умения за общуване, любезно, безпристрастно и отзивчиво отношение към граждани и адвокати. След обработка на анкетите за служител на годината беше избрана Нина Горялова – съдебен секретар, на която председателят на съда Славка Кабасанова връчи отличието.

С тази инициатива се подчертава признанието за приноса на съдебната администрация в работата на съдебната система и се цели моралното стимулиране на съдебните служители.

 

 


04.12.2017 г.

 

 

На 04 декември 2017 година в 14:00 часа, в конферентната зала на Районен съд – Чепеларе, съдия Десислава Петрова презентира темата „Магистратските професии. Съдебни заседатели.” пред ученици от десети клас в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе, с придружаващ учител Светла Букова. Съдия Петрова запозна учениците със статута на магистратите и съдебния заседател и обясни кои граждани могат да бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при какви дела участват в съдебния състав. Учениците изгледаха филм от информационната рубрика на ВСС „Третата власт отвътре – Магистратските професии”, както и филм за съдебните заседатели.

 

 

27.11.2017 г.

 

 

Днес, 27.11.2017 г. ученици от десети и единадесети клас в Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе, с придружаващ ги учител Светла Букова, присъстваха като публика в открито съдебно заседание по анд №173/2017 г.  на ЧлРС.

След края на заседанието съдията докладчик Кабасанова отговори на многобройните въпроси по повод на видяното от учениците. Разяснен им беше характерът на делото, образувано по жалба от търговец срещу наказателно постановление на ТД на НАП, ролята на адвоката и юрисконсулта, изискванията за допускане на разпит на свидетел.

/27.11.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 

 

 


13.11.2017 г.

 

 

Във връзка с програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018 г.“, на 13.11.2017 г. от 14,00 ч. съдия Десислава Петрова РС Чепеларе изнесе презентация по темите „Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет  на  ученици от десети клас на училището-партньор „Професионална гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе, с придружаващ ги учител Светла Букова.

На децата беше разяснено и какви видове дела се разглеждат в районните съдилища. Прожектиран бе и филм „Функция и структура на ВСС”.

/13.11.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 


30.10.2017 г.

 

Днес, 30.10.2017 г. ученици от 9 клас от СУ “Васил Дечев“ присъстваха като публика на открито с.з. по две граждански дела разглеждани в РС Чепеларе. По първото от тях, образувано по иск с правно основание чл.422 ГПК съдът изслуша заключение по ССчЕ и съобщи на страните, че ще се произнася относно неравноправността на клауза на договора за заем, на който се основава претенцията. По второто дело, образувано по иск с правно осн. чл.32 ал.2 ЗС, съдът изслуша заключение по СТЕ, след което беше даден ход на делото по съществото на спора. Учениците бяха придружавани от учителката Александра Пепеланова.

 

 


24.10.2017 г.

 

На 24.10.2017 г. от 13,30 ч. председателят на РС Чепеларе и ученичките от 12-ти клас в СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе Милена Кариева и Рени Странджалиева изнесоха заедно презентация по темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“ на ученици от осми, девети, десети и дванадесети клас от СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе. Беше направен исторически преглед на приетите основни закони в страната, бяха обсъдени текстове от сега действащата Конституция. Учениците получиха книжки с Конституцията на Република България. Научиха защо е важно да се отстоява независимостта на съдебната система от филм по темата, създаден по проект на ВСС; че съдиите прилагат законите, а те се създават в Народното събрание. Заедно със съдията и присъстващите учители Дишлиев, Паракосова и Рангелова те обсъждаха и дискутираха върху текстове от Конституцията. Част от учениците останаха да наблюдават като публика гражданско дело, разглеждано в съда.

 

/24.10.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


18.10.2017 г.

 

 

На 19.10.2017 г. в РС Чепеларе ще се проведе второ съдебно заседание по анд № 153/2017 г., образувано по жалба на жителка на гр.Чепеларе срещу издадено срещу нея от началника на РУ Чепеларе, ОДМВР Смолян, наказателно постановление. С обжалвания санкционeн акт, на жената, която е и учителка, е наложена глоба в размер на 2000 лв. на осн.чл.45 ал.1 Закона за закрила на детето, затова, че на 25.02.2017 г. около 16,30 часа като продавач в хранителен магазин „КООП-2" в град Чепеларе е продала на дете /непълнолетния Георги К. на 16 г. от град Чепеларе/, една бутилка водка „Савой" от 700 мл., две бутилки уиски „Савой" едната от 700 мл., а другата от 1 000 мл. и една бутилка бира от 2 000 мл.

 

 


17.10.2017 г.

 

РС Чепеларе продължава работата по програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018 г.“.

На 16.10.2017 г. от 14,00 ч. председателят на РС Чепеларе изнесе  презентация по темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“ на  ученици от девети, десети и единадесети клас от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе. Беше направен исторически преглед на приетите основни закони в страната, бяха обсъдени текстове от сега действащата Конституция. Учениците получиха книжки с Конституцията на Република България.  Придружаващият ги учител Светла Букова им обясни, че ще изучават темата по предмета „Етика и право“ през втория учебен срок и ще изисква от тях да носят получените в съда конституции. Учениците научиха защо е важно да се отстоява независимостта на съдебната система от филм по темата, създаден по проект на ВСС; че съдиите прилагат законите, а те се създават в Народното събрание.

/16.10.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 


09.10.2017 г.

 

В РС Чепеларе е образувано административнонаказателно дело №169/2017 г. по внесено от РП Девин Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78 а от НК срещу лице от гр.Доспат. Твърди се, че мъжът е осъществил състава на чл.168 ал.2 от НК, тъй като  на 05.10.2014 г. /на изборите за народни представители в България/ на територията на щата Илинойс САЩ е упражнил избирателното си право три пъти при един избор, а именно в избирателна секция № 324400203 в Дел Пейнс, секция № 324400213 в Шилер парк и секция № 324400238 в Шамбърг.

Делото е изпратено за разглеждане в РС Чепеларе, поради отвод на съдиите в РС Девин. Насрочено е за разглеждане в открито с.з. на 08.11.2017 г.

 

 


29.09.2017 г.

 

РС Чепеларе продължава работата по програмата „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури 2017-2018 г.“.

На 28.09.2017 г. председателят на РС Чепеларе проведе среща с ръководствата на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н. Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе и СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе, на която бяха обсъдени датите и темите, по които съдиите ще изнесат презентации на учениците от двете училища.

Първата среща през учебната 2017/2018 г. ще бъде на 16.10.2017 г. от 14,00 ч. с десетокласниците от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ гр.Чепеларе. Презентация по темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България“ за тях ще направи председателя на съда Славка Кабасанова.

Същата тема ще бъде представена на учениците от 8, 9, 10 и 12 клас от СУ“Васил Дечев“ гр.Чепеларе на 24.10.2017 г. от 13,30 ч.

 

 


05.04.2017 г.

 

Вчера, 04.04.2017 г., по време на третото по НОХД №26/2017 г. на ЧлРС съдебно заседание продължило 5 ч.,  подсъдимата по обвинение за извършено престъпление по чл.167 ал.2 НК Й.К. от гр.Чепеларе сключи споразумение с РП Чепеларе, съгласно което за извършеното престъпление й беше наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага по реда на чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от 3 г.

Подсъдимата беше призната  за виновна в това, че на 02.11.2016 г. около 21:00 часа, в гр.Чепеларе, действайки в условията на идеална съвкупност, дала на Б.К. от гр.Чепеларе имотна облага - пакетирани хранителни продукти – ориз, сол, леща, фасул, захар, олио, спагети, брашно, поставени в черна найлонова чанта, с цел да го склони да упражни избирателното си право на 06.11.2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент на Република България в полза на определен кандидат като гласува с №..  в бюлетината - престъпление по чл.167, ал.2 от НК.

На 02.11.2016 г. около 21:00 часа, в гр.Чепеларе, област Смолян, действайки в условията на идеална съвкупност, дала на Р.К. чрез Б.К. от гр.Чепеларе имотна облага - пакетирани хранителни продукти – ориз, сол, леща, фасул, захар, олио, спагети, брашно, поставени в черна найлонова чанта, с цел да го склони да упражни избирателното си право на 06.11.2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент на Република България в полза на определен кандидат като гласува с №.. в бюлетината-престъпление по чл.167, ал.2 от НК,

 

 

21.03.2017 г.

 

Днес, на 21.03.2017 г. в Районен съд Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

Ученици от 8-ми, 9-ти и 11-ти клас от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ участваха в симулативен процес по нохд №102/2016 г. на Районен съд Чепеларе. Делото, което учениците презентираха, влизайки в ролите на съдия, прокурор, подсъдим, адвокат, свидетели, вещи лица, беше с предмет престъпление по чл. по чл.354 а, ал.3, т.1 от НК-държане на наркотици. В програмата се включиха и служители на Областно звено“Съдебна охрана“ Смолян с изложение за своята дейност и демонстрация на използваните от тях технически средства.

Предвид това, че възстановката на наказателното дело представлява пета последна среща за учебната 2016/2017 г. на съдиите от РС Чепеларе с учениците от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, кратко обобщение на представените теми по образователната програма направи председателя на съда. На 16-те участника във възстановката бяха раздадени грамоти. Всички ученици присъстващи на събитието получиха значки.

 

 

/21.03.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 

10.03.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районен съд гр.Чепеларе определя 21.03.2017г. за

„Ден на отворените врати”.

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 21.03.201г. в Районен съд–Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”.

В 13.40 часа ученици от СУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе ще представят симулативен наказателен процес за извършено престъпление за притежание на наркотични вещества. Учениците ще влезнат в ролите на съдия, прокурор, адвокати, свидетели и подсъдим.

 


21.02.2017 г.

 

 

На 21.02.2017 г. в съдебната палата на Районен съд Чепеларе председателят на съда Славка Кабасанова презентира на ученици от VIII, IX, X и XI клас от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе и ПГ по СГСТ “Н.Й.Вапцаров“ - Чепеларе темата „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица”.

След презентацията учениците изгледаха кратък филм за вредното въздействие на наркотиците. Служители на Районно управление Чепеларе демонстрираха полеви наркотест и техническо средство "Drug Check 3000", с което се проверяват водачите на МПС за употреба на наркотични вещества.

 

 

/21.02.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 


15 февруари 2017 година

 

 

КОНКУРС   ЗА УЧЕНИЧЕСКО  ЕСЕ

НА ТЕМА  „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”

ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ №5/09.02.2017 Г.

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.

Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, на две поощрителни награди и грамотите ще се проведе в Деня на отворените врати на ВСС на 24.05.2017 г.

 

___________________________________

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ ПРЕЗ 2017 г.

 

 

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 10.04.2017 г. по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

-    име, презиме и фамилия на участника;

-    област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

-    телефонен номер на училището;

-    телефонен номер на участника;

-    електронен адрес на училището;

- електронен адрес на участника.

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

-    Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

-    Обем: до три печатни страници, формат А4;

-    Разредка на редове и абзаци: 1,5;

-    Подравняване: двустранно;

-    Шрифт: Times New Roman;

-    Размер на шрифта: 12.

 

Критерии:

-    Демонстриране на познания по темата;

-    Теза, съответстваща на формулираната тема;

-    Оригиналност и творчески подход;

-    Недвусмислено изразяване на лична позиция;

-    Удачно подбрани аргументи;

-    Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

-    Спазване на езиковите норми.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС и на Facebook страницата на Съвета.

 


13.02.2017 г.

 

 

В ЧлРС на 08.02.2017 г. е образувано наказателно дело от общ характер  по внесен обвинителен акт срещу живущо в гр.Чепеларе лице с обвинение за това, че на 02.11.2016 г. около 11.00 часа и около 21:00 часа, в гр.Чепеларе, област Смолян, действайки в условията на продължавано престъпление, дала на двама мъже от гр.Чепеларе имотна облага - пакетирани хранителни продукти – ориз, сол, леща, фасул, захар, олио, спагети, брашно, поставени в черна найлонова чанта, на всеки от тях, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на 06.11.2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент на Република България в полза на определен кандидат като гласуват с № …. в бюлетината, както следва – престъпление по чл.167, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Първо съдебно заседание по делото е насрочено за 28.02.2017 год.

 


06.02.2017 г.

 

 

Днес, 06.02.2017 г. Станислав Павлов встъпи на длъжност "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА" в Районен съд гр.Чепеларе.

 

 


01.02.2017 г.

 

 

На 21.02.2017 г. от 13.40 ч. в съдебна зала на Районен съд Чепеларе председателят на съда Славка Кабасанова ще презентира на учениците от IX и XI клас от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“  темата „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица”. Участие в срещата ще вземат служители на Районно управление Чепеларе с демонстрация на полеви наркотест и  техническо средство "Drug Check 3000", с което се проверяват водачите на МПС за употреба на наркотични вещества. Предвижда се учениците да изгледат кратък филм за вредното въздействие на наркотиците, след което да се проведе дискусия.

 

 

 


31.01.2017 г.

 

 

РЕЗУЛТАТ

от подбора по документи за заемане на длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” в РС Чепеларе при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

 

Избран от Министерството на правосъдието за заемане на длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” е Станислав Павлов. Предстои встъпването му в длъжност.

 

 

 


24.01.2017 г.

 

На 24.01.2017 г. от 13.40 ч. в съдебната зала на Районен съд Чепеларе съдия Десислава Петрова презентира на учениците от VIII клас от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“  темата „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието- жертви и извършители на престъпление”. Учениците изгледаха кратък филм за детското правосъдие, след което се проведе дискусия.

/24.01.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


17.01.2017 г.

 

 

 

На 24.01.2017 г. от 13.40 ч. в съдебна зала на Районен съд Чепеларе съдия Десислава Петрова ще презентира на учениците от VIII клас от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“  темата „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието- жертви и извършители на престъпление”. Предвижда се учениците да изгледат кратък филм за детско правосъдие, след което да се проведе дискусия.

 

 

 

 


03.01.2017 г.

 

Служител на годината в Районен съд - Чепеларе

 

На 03.01.2017 г. от 10:00 часа, в конферентната зала на Районен съд – Чепеларе за първа година се проведе церемония по връчване на приз „Служител на годината“.

За обективна оценка на качествата на служителите беше проведено запитване чрез анкета към граждани и адвокати. След обработка на анкетите за служител на годината беше избрана Мария Кузмова – завеждащ служба „Съдебно деловодство”, на която председателят на съда Славка Кабасанова връчи отличието.

С тази инициатива се подчертава признанието за приноса на съдебната администрация в работата на съдебната система и се цели моралното стимулиране на съдебните служители. Оценката е за компетентност, умения за общуване и любезно, безпристрастно, отзивчиво отношение към гражданите.

/03.01.2017г./ - ГАЛЕРИЯ

 


12.12.2016 г.

 

На 14.12.2016 г. от 8.00 ч. в съдебна зала на Районен съд Чепеларе председателят Славка Кабасанова ще презентира на учениците от XI клас от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие“  темата „Магистратските професии. Статут на съдебния заседател”. Предвижда се след презентацията учениците да присъстват като публика на съдебно заседание по гр.д.№98/2016 г.

 

 


08.11.2016 г.

 

На 07.11.2016 г. в РС Чепеларе беше образувано нахд №147/2016 г. въз основа на Акт за констатиране на дребно хулиганство срещу А.Д.Б. на 45 години от с.З. С решението по делото, което беше обявено на страните в открито съдебно заседание, съдът призна А.Д.Б за виновен, в това, че на 07.11.2016 г. около 09,10 часа, в центъра на с.З, в и пред питейно заведение бар “К”, намиращо се срещу кметството на селото, в явно нетрезво състояние отправя обидни думи към полицията и началника на РУ гр.Чепеларе с думите:” Майката Ви да еба. Ще Ви избия. Ще си взема нова пушка и ще Ви избия всички, ще взривя полицията”, с което извършва непристойна проява на обществено място, демонстрира неуважение към жителите на с.З., агресивно и арогантно поведение, нарушава обществения ред и спокойствие, поради което и на основание чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ. Съдът му наложи наказание “глоба” в размер на 500,00 лева. Пристигналите на място полицаи са изпробвали нарушителя за алкохол. Пробата е отчела 2,46 промила алкохолно съдържание в кръвта му. От показанията на свидетелите, разпитани по делото се установява, че преди години от органите на реда е била отнета пушката на А.Д.Б. и че това е повода той често да прави подобни изявления по адрес на полицията.

 


07.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Първоначално определената дата за презентация на учениците от СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе - училище партньор на съда  по образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”,  се променя от 14.11.2016 г. на 28.11.2016 г. поради това, че 14.11.2016 г. е неучебен ден след провеждане на балотаж на избор за президент.

 

 


01.11.2016 г.

 

 

През месец октомври 2016 г. Районен съд гр.Чепеларе се включи в образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Училище партньор на съда през учебната 2016/2017 г. е СУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе.

На 14.11.2016 г. от 8.00 ч. в конферентната зала на съда съдия Десислава Петрова ще презентира на учениците от IX клас темата „Разделение на властите. Функции на съдебната власт.”.

 

 


31.05.2016 г.

 

На 30.05.2016 г. от 15.00 ч. в Районен съд Чепеларе, по инициатива на ръководството на съда, се проведе работна среща с адвокати за представяне на Единния портал за електронно правосъдие - Достъп до електронни съдебни дела и образци на заявленията, на възможността за изпращане на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК на електронен адрес с електронен подпис. От системния администратор Н.Раянова чрез презентация беше демонстриран достъпа до съдържанието на електронните съдебни дела. На присъстващите бяха разяснени правилата за достъп, какви заявления трябва да попълнят.

/31.05.2016г./ - ГАЛЕРИЯ

 


12.05.2016 г.

 

Днес, 12.05.2016 г. в Районен съд Чепеларе учениците от 10-ти клас в СПТУ ”Н.Вапцаров” Чепеларе направиха възстановка на наказателно дело от общ характер, образувано по повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.354 а ал.1 НК. Инициативата за провеждането на възстановката е на техния учител по предмета „Право и етика” г-жа Светла Букова и е част от обучението им по предмета. В съдебната зала като зрители присъстваха техни съученици от други класове. Участниците успешно пресъздадоха функциите на отделните участници в процеса- съдия, прокурор, подсъдим, адвокат, свидетели, вещи лица и заслужиха аплодисментите на публиката.

От страна на съда след възстановката беше организирано гледането на 2 филма, създадени по проект на Висшия съдебен съвет, касаещи детското правосъдие и същността на правораздаването.

/12.05.2016г./ - ГАЛЕРИЯ

 


12.05.2016 г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 30.05.2016 г. от 15.00 ч., Районен съд Чепеларе организира работна среща с адвокатите на територията на Община Чепеларе за представяне на Единния портал за електронно правосъдие - Достъп до електронни съдебни дела и образци на заявленията, както и възможността за изпращане на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК на електронен адрес, с електронен подпис.

На срещата ще бъде извършена демонстрация на достъпа до съдържанието на електронните съдебни дела.

 


15 април 2016 година

 

КОНКУРС   ЗА УЧЕНИЧЕСКО  ЕСЕ

НА ТЕМА  „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА”

 

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за ученическо есе на тема „Законът и справедливостта“. В конкурса могат да участват учениците от Х-и до ХІІ-и клас от училищата в гр.София и страната. В конкурса ще бъде отличено едно есе, като обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп и грамота, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на Висшия съдебен съвет - 6 юни 2016 г.

 

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 16.05.2016 г. по електронна поща на адрес:

konkurs.sofia@vss.justice.bg.

 

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на училището;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на училището;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници, формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

 

Критерии:

- Демонстриране на познания по темата;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

 

Отличеното есе ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на Съвета.

 

 


13.04.2016 г.

 

С Решение № 41/05.04.2016 г. по гр.д. № 139/2015 г. Чепеларския районен съд осъди „Пампорово” АД гр.Чепеларе да заплати на Д.М.А. от гр.Пловдив сумата от 8000 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от причинена травма на десен крак в областта на коляното и коленните връзки, претърпени в резултат на инцидент, настъпил при спускане от връх „Снежанка” по посока „Язовира” по писта „Малка стена” в к.к.Пампорово и сумата от 1297.99 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди. На 28.01.2014 г., поради попадане на дясната му ска в дупка при каране на ски на писта №1 - „Малката стена”, ищецът е получил увреждане на десния си крак в областта на коляното. Съдът прие, че е налице противоправното и виновно поведение на лицата, на които ответното дружество е възложила поддържането на ски пистата в изправно състояние, което ангажира обективната отговорност на ответника, тъй като е в пряка причинна връзка с настъпилия за ищеца вредоносен резултат.

 

 


13.04.2016 г.

 

На 28.03.2016 г. в РС Чепеларе е образувано граждански дело по предявен от Т.И.С иск срещу Община Чепеларе за заплащане на 15 780 лв. имуществени и неимуществени вреди, вследствие падане на улица „Миньорска” в с.Павелско, общ.Чепеларе. От падането ищецът твърди, че е получил фрактура на левия крак в областта на глезена, което наложило и оперативно лечение. Отговорността на ответника е ангажирана заради това, че улицата е била в ремонт, но съответните длъжностни лица не са почистили изнесения по асфалта чакъл.

Исковата молба е изпратена за отговор на ответника Община Чепеларе.

 


16.03.2016 г.

 

ПРИМЕРНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА ПОСТРАДАЛИТЕ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО >>http://www.blankizapostradali.com

 

 


10.02.2016 г.

 

На 10 февруари 2016 г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 7-ми, 8-ми и 11-ти клас и преподаватели от СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни.

Съдебният заседател Надежда Мангадашева- учител в СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе, запозна присъстващите със статута на съдебния заседател- кой избира и назначава съдебните заседатели, кои граждани могат да бъдат избрани за такива, какви са задълженията и функциите им, при разглеждане на какви дела са част от съдебния състав. На достъпен за учениците език разясни, че да си съдебен заседател не е професия, а обществен ангажимент,  преките си впечатления от работата като съдебен заседател при участието й като такъв по 8 дела през 2015 г.

Присъстващите изгледаха 10 минутен филм за детското правосъдие в България, заснет по проект на ВСС.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други.

Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори. Посетиха специално оборудваната стая за изслушване на деца в съда, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и имаха възможност да добият преки впечатления от специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”, инсталиран на компютър в стаята за четене на дела.

/10.02.2016г./ - ГАЛЕРИЯ

 


27.01.2016 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме на страните по делата, разглеждани в РС - Чепеларе, включително и по образуваните в съдебно-изпълнителната служба, че при предоставени от тях номера на мобилни телефони, чрез съобщения могат да бъдат своевременно уведомявани от номер 0877187070 на съда, че по делото е постъпило заключение по експертиза.

 

 


25.01.2016 г.

 

С решение № 8/22.01.2016 г. Чепеларския Районен съд отмени наложената на Ст. Ст. К. глоба в размер на 2000 лв. от Областния управител на Област Смолян, за това че на 01.11.2015 г. /неделя/ в град Чепеларе по време на  провеждащия се  втори тур на местните избори за кмет на общината е извършвал на предизборна агитация в изборния ден в социалната мрежа Фейсбук в групата „За Чепеларе”, чрез публикуване на съобщението „Добро утро”За  Чепеларе” с  номер 2”.  Съдът прие , че Ст.К. е извършил вмененото му нарушение, но отмени наказателното постановление, поради допуснати процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство.

 

 


19.01.2016 г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

Районен съд гр.Чепеларе определя 10.02.2016 г. за

„Ден на отворените врати”.

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 10.02.2016 г. в Районен съд–Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”.

В 12.00 часа ще се прожектира презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд–Чепеларе. Съдебният заседател Надежда Мангадашева ще запознае присъстващите със статута на съдебния заседател.

Гражданите и гостите на мероприятието ще имат възможност  да изгледат филм за детското правосъдие в България от сайта на Висшия съдебен съвет.

Специално поканени да вземат участие в „Деня на отворените врати” са учениците на СОУ „Васил Дечев” гр. Чепеларе и техните ръководители.

Присъстващите ще бъдат запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.

 


18.01.2016 г.

Днес, 18.01.2016 г., Чепеларският районен съд призна подсъдимия Н.И.С., роден през 1961 г. в с.Войника, обл.Ямболска, живущ в гр.Бургас, български гражданин, за виновен в това, че на 07.12.2014 г., около 00.00 часа в к.к.Пампорово, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, зад хотел "Мургавец" е причинил леки телесни повреди на Владислав Иванов Соколов от гр.Смолян: старши полицай "водач на патрулен автомобил" в група "Охрана на общественият ред" при РУ-Чепеларе в ОДМВР-Смолян, при и по повод изпълнение на службата му по осигуряване на обществения ред, изразяващи се в контузия и кръвонасядане на дясната колянна става, контузия и кръвонасядане на дясното ходило, както и на дясната глезенна става и контузия, кръвонасядане и охлузване на дясната подбедрица, причинили разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, по смисъла на чл.130, ал.1 от НК – престъпление по чл.131, ал.2, предлож.4-то, т.3 във вр. с чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.2, предл.4, т.3 във вр. чл.130, ал.1 НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58 а, ал.1 от НК го осъди на десет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл.66 ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три години.

Със същата присъда го призна за виновен и в това, че на 07.12.2014 г., около 00.00 часа в к.к.Пампорово, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, зад хотел "Мургавец", управлявайки личният си автомобил "Опел Астра", с рег. № У1558АВ, противозаконно е повредил чужда движима вещ: моторно превозно средство, марка, модел "Лада Нива", с рег. № СМ5795АМ, собственост на ОДМВР-Смолян, като е деформирал преден ляв калник, предна маска в ляво, предна броня в ляво, преден капак в ляво, гумена лайсна на предна броня, рог увреден от ляво на предна броня и в резултата на това е нанесъл щета на стойност 485.00 лв. – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК вр. чл.58 а, ал.1 от НК го осъди на четири месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл.66 ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три години.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът определи и наложи на подсъдимия едно общо наказание, а именно десет месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три години.

Н.И.С., беше осъден да заплати на Владислав Иванов Соколов сумата 1200 лв. /хиляда и двеста/ лева, причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, ведно със законната лихва, считано от 07.12.2014 г. до окончателното й изплащане.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и на протест пред Окръжен съд град Смолян в 15-дневен срок от днес.

 

 


16.12.2015 г.

 

С решение по протокол № 57/12.11.2015 г., от заседание, проведено на 19 ноември 2015 година, Висшият съдебен съвет прие План за организиране и провеждане на информационна кампания в регионални и национални медии във връзка с предстоящата реформа на съдебната карта. Със съдържанието на Плана можете да се запознаете тук.

 

 


22.10.2015 г.

 

На 15.10.2015 г. в предаването на БНТ „Гласовете на България” беше излъчен репортаж за Районен съд – Чепеларе.

 

 


23.06.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 19.06.2015 г. в Апелативен съд – Пловдив се проведе среща – дискусия на съдии от Апелативен район  Пловдив за обсъждане на предложенията за изменение на Закона за съдебната власт ....>>

 

 


21.05.2015 г.

 

На 20.05.2015 г. в РС Чепеларе се проведе обучение на 15-те съдебни заседатели, които ще заседават по наказателни дела от общ характер в периода 2015 г. – 2020 г. Присъстващите бяха запознати от магистратите в съда с основни понятия на материалното наказателно право (престъпление, опит, приготовление) и  кои са типичните престъпления подсъдни на районните съдилища (кражба, грабеж, измама). Проведена беше дискусия по примерни казуси.

ГАЛЕРИЯ

 


14.05.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Районен съд – Чепеларе съобщава, че от 15.05.2015 г. страните по делата и съдилищата в страната ще могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню „СПРАВКА-ПРИЗОВКИ”.

 


12.05.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Районен съд – Чепеларе съобщава, че на 12.05.2015 г. /вторник/ от 8.30 ч. до 10.30 часа, по искане на ЕВН България, КЕЦ-Чепеларе,  ще бъде изключено електрозахранването в сградата на Районен съд - Чепеларе, поради извършване на ремонтни дейности.

 


30.04.2015 г.

 

На 29.04.2015 г. Висшия съдебен съвет назначи Славка Кабасанова на длъжността административен ръководител на Районен съд – Чепеларе с мандат от пет години.

 


27.04.2015 г.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 20.05.2015 г. /сряда/ от 14:00 часа в  зала №2 на Районен съд Чепеларе ще се проведе обучение на съдебни заседатели.

 

 


17.04.2015 г.

 

На 16 април  2015 г. в Районен съд - Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”.

На ученици от 9-ти, 10-ти, 11-ти клас и преподаватели от ПГСГСТ „Никола Вапцаров” гр. Чепеларе, и съдебни заседатели беше представена презентация от председателя на съда Славка Кабасанова и районния съдия Десислава Петрова за това, какви видове дела се разглеждат в Районен съд-Чепеларе – граждански и наказателни, за функциите на „Бюро съдимост”, съдебноизпълнителната служба и службата по вписвания.

Служители от звено „Съдебна охрана” – Смолян запознаха присъстващите със своята дейност по охрана на сградата на съда, на конвоиране за съдебни заседания на задържани лица и демонстрираха използваните от тях помощни средства – белезници за ръце и крака, колан и други. Учениците имаха възможност да облекат тоги на съдии и прокурори.

Презентацията заинтригува посетителите на „Деня на отворените врати”. След срещата се проведе неформална дискусия между съдиите и учениците, на която беше обяснено защо 16-ти април е празник на юристите и откога в Чепеларе функционира съд. Присъстващите бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.

 

/16.04.2015 г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


24.03.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Районен съд гр.Чепеларе, определя 16.04.2015г.

денят на Българската Конституция, юриста и съдебните служители,

за „Ден на отворените врати”.

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 16.04.2015 г. в Районен съд–Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”. Програмата започва в 14.30 часа с презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд – Чепеларе и презентация на интернет страницата на съда. Присъстващите ще бъдат запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”. Специално поканени да вземат участие в „Деня на отворените врати” са учениците на ПГСГСТ „Никола Вапцаров” гр.Чепеларе и техните ръководители.

 

 


16.03.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 16.03.2015 г., в изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/15.01.2015 г., встъпи на длъжност „съдия” в Районен съд  гр. Чепеларе - Десислава Георгиева Петрова. Същата положи клетва пред и.ф. административен ръководител на Районен съд Чепеларе – Славка Кабасанова и председателя на Окръжен съд Смолян – Любен Хаджииванов, и в присъствието на заместник председателя на Окръжен съд Смолян – Игнат Колчев и колектива на Районен съд –Чепеларе.

 

/16.03.2015 г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


12.03.2015 г.

 

На 11.03.2015 г. от 15,00 часа в  зала  №2 на Районен съд град Чепеларе се проведе информационна среща на тема ”МЕДИАЦИЯТА – ИЗВЪНСЪДЕБЕН ДОБРОВОЛЕН СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ”. На нея беше представена презентация, разясняваща принципите и целите на медиацията от Полина Стоянова, вписана в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.  Беше споделен и опитът, натрупан по програма „Спогодби” към Окръжен съд Смолян от заместник-председателя на Окръжен съд Смолян Игнат Колчев.

Целта на срещата беше да се информират гражданите на гр.Чепеларе за института на медиацията и да се оповести, че Полина Стоянова започва работа като медиатор на територията на общината. От страна на Районен съд Чепеларе беше поет ангажимент информация за това да е на постоянно разположение на потребителите на услуги в съда, а в случаите на медиация в хода на образувани дела да се предостави помещение за провеждане на медиационна среща.

Срещата премина при голям интерес. Присъстващите задаваха въпроси относно практическото приложение на доброволния способ за уреждане на спорове, възможността за участие на адвокатите в медиационни срещи и при сключване на писмени споразумения като краен резултат. Необходимостта за популяризиране на медиацията и възможността да се използва в гр.Чепеларе беше възприета от представителите на РУП Чепеларе и Община Чепеларе, които изразиха готовност в случаите, когато съветват граждани да разрешават възникналите между тях конфликти по съдебен ред, да указват възможността това да стане и чрез медиация.

 

МЕДИАЦИЯТА – ИЗВЪНСЪДЕБЕН ДОБРОВОЛЕН СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ /11.03.2015 Г./ - ГАЛЕРИЯ

 

* * *

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 16.03.2015 г. предстои встъпване в длъжност на Десислава Георгиева Петрова като районен съдия.

Десислава Петрова бе назначена за „съдия” в Районен съд гр.Чепеларе с решение на Висшия съдебен съвет, по протокол № 2/15.01.2015 г., след проведен курс.

 

 


 

05 март 2015 година

 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ”

 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт” в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета.

Обявяването на победителите и връчването на наградите - таблет, I-pod и електронна книга, ще се проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район. За апелативен район Пловдив датата е 16 април 2015 г., в Съдебна палата - гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 167.

В конкурсите на апелативните райони могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район.

Апелативен район Пловдив – области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 31.03.2015г. по електронна поща на съответните адреси: за Апелативен район Пловдив - konkurs.plovdiv@vss.justice.bg

 

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на училището;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на училището;

- електронен адрес на участника;

 

Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

Обем: до три печатни страници формат А4;

Разредка на редове и абзаци: 1,5;

Подравняване: двустранно;

Шрифт: Times New Roman;

Размер на шрифта: 12;

 

Критерии:

- Демонстриране на познания за съдебната власт;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на инициативата „Дни на отворените врати в Темида 2015 г.“.

 

 


26.02.2015 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 11.03.2015 г. от 15,00 часа в  зала  №2 на Районен съд град Чепеларе, ще се проведе информационна среща на тема ”МЕДИАЦИЯТА – ИЗВЪНСЪДЕБЕН ДОБРОВОЛЕН СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ”,  като  каним  всички  интересуващи се от нея да присъстват.

На срещата ще бъде представена презентация от медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите на Министерство на правосъдието - Полина Стоянова. 

Ще бъде споделен и опитът, натрупан по програма „Спогодби” към Окръжен съд Смолян от заместник председателя на Окръжен съд Смолян Игнат Колчев.

 


05.02.2015 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 04.02.2015 г., от 14.00 часа /сряда/, в Районен съд – Чепеларе, определените от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Смолян съдебни заседатели за Районен съд Чепеларе, за периода 2015 г.-2020 г., тържествено положиха клетва пред Общото събрание на съдиите от Районен съд Чепеларе.

 


30.01.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 04.02.2015 г., от 14.00 часа /сряда/, в Конферентната зала на Районен съд – Чепеларе, ще се проведе Общо събрание на съдиите от Районен съд Чепеларе, на което определените от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Смолян съдебни заседатели за Районен съд Чепеларе, за периода 2015 г.-2020 г., да положат клетва, а именно:

1. КАТЯ ЗАХАРИЕВА СТАЙКОВА

2. ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СИВЕНОВА

3. ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА

4. ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА

5. АНА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

6. ЮЛИЯ МИЛЧОВА ДОРАЛИЕВА

7. ИВАНКА КИРИЛОВА ТАЛЕВА

8. ЛЮБА РАЙКОВА ГОСПОДИНОВА

9. РОСИЦА ПЕТРОВА МАРИНОВА

10. НАДЕЖДА СИМЕОНОВА МАНГАДАШЕВА

11. КАТЕРИНА КАРАМФИЛОВА ИЛЪКОВА

12. СТОЯНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

13. ЕМИЛ АНГЕЛОВ МИЛЕНКОВ

14. ПЕТЯ ПАСКОВА УЗУНОВА

15. АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ПАУНОВА

 

 

 


 

20.11.2014 г.

 

На 19.11.2014 г. в Районен съд – Чепеларе се проведе „Ден на отворените врати”. В 12.00 часа  на поканените десетокласници от СОУ”ВАСИЛ ДЕЧЕВ” Чепеларе председателят на съда и съдията по вписванията представиха мултимедийна презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд – Чепеларе, какви служби има, кога посещаваме нотариус. Системният администратор направи презентация на интернет страницата на съда. Присъстващите ученици бяха запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”. Учениците облякоха тогите, носени от прокурор и съдия, задаваха въпроси относно наказателната отговорност на непълнолетните.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /19.11.2014Г./ - ГАЛЕРИЯ

 

 


11.11.2014г.

 

Районен съд гр.Чепеларе, определя, 19.11.2014 г.

за „Ден на отворените врати”.

 

Уведомяваме гражданите и медиите, че на 19.11.2014 г. в Районен съд – Чепеларе ще се проведе „Ден на отворените врати”. Програмата започва в 12.00 часа с презентация по темата какви видове дела се разглеждат в Районен съд – Чепеларе и презентация на интернет страницата на съда. Присъстващите ще бъдат запознати със специално оборудваната стая за изслушване на деца, съгласно чл. 15 от Закона за закрила на детето и специализирания софтуер за незрящи и слабовиждащи хора „SpeechLab”.

 


29.09.2014 г.

 

Американци посетиха съдилищата в Смолян и Чепеларе

Представители на посолството на САЩ в България, ангажирани с върховенството на закона и съдебната реформа, посетиха съдилищата в Смолян и Чепеларе в петък, 26.09.2014 г..

Гости в палатата на Районен съд – Чепеларе бяха Гидиън Донохо и Радост Михалкова. Председателят на Районен съд Чепеларе демонстрира възможностите  на стаята за изслушване на деца в съдебно заседание, софтуера за незрящи и електронната деловодна система.

 


12.02.2014 г.

 

Плащане на държавни такси чрез ПОС терминал

Районен съд град Чепеларе съобщава, че от 12.02.2014 г. може да се извършват картови плащания за всички видове държавни такси, наложени процесуални глоби и съдебни разноски по транзитната сметка на съда: BG94 UNCR 7000 3101 9775 77, банков код: UNCRBGSF, БАНКА : УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ , чрез ПОС терминално устройство. Ограничения в размера на сумите няма.  Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат банкови комисиони /такси/. 

ПОС терминалното устройство е поставено в деловодството на съда – стая 207.

Услугата ще позволи на потребителите на съдебни услуги да плащат всички видове държавни такси, включително за издаване на свидетелство за съдимост, за заверени преписи  и копия на съдебни актове, удостоверения и др.

 При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 


20.11.201г.

 

На 14.11.2013 г. в Районен съд гр.Чепеларе беше проведен Ден на отворените врати. Участие взеха учениците от 11-ти клас от СОУ”Васил Дечев” гр.Чепеларе, които направиха възстановка на наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл.354 а, ал.3 т.1 НК /за държане без разрешително на наркотични вещества/. Присъстваха техни съученици и ученици от 10-ти и 9-ти клас в същото училище, директора К.Кръстева, учителите Златкова, Паскалева, Чолакова. Предвид положените усилия и задълбочената предварителна подготовка участниците във възстановката се представиха много добре.

След това зрителите и председателят на съда Славка Кабасанова проведоха дискусия по повод делото, при което им бяха разяснени функциите на отделните участници- адвокат, съдия, съдебни заседатели, прокурор. Системният администратор Невянка Раянова направи презентация на интернет страницата на съда, запозна присъстващите с неговата структура, а председателят на съда им обясни работата на Държавния съдебен изпълнител и Бюро съдимост. Учениците и техните преподаватели разгледаха специално оборудваната стая за изслушване на деца в РС-Чепеларе, деловодството, запознати бяха с инсталирания софтуер за незрящи, даващ възможност на граждани с увредено зрение, възрастни и неграмотни хора да прослушват съдебните актове, които ги засягат. Проведена беше среща със съдията по вписванията Славка Гемишева, която запозна учениците със своята работа.

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ /14.11.2013 Г./ - ГАЛЕРИЯ

 


 28.10.201г.

 

Районен съд гр.Чепеларе, определя, 14.11.2013 г., за

„Ден на отворените врати”.

 

Уведомява гражданите и медиите, че в „Деня на отворените врати”, ученици на ХІ и ХІІ клас на СОУ „Васил Дечев” ще направят възстановка на наказателно дело от общ характер, ще бъдат запознати с отделните служби в съда, неговата структура и интернет страницата му.

За да не се нарушава учебният процес, предварително уговореният час на 14.11.2013 г. е определен за 12.30 часа

 

 


11.10.201г.

 

Чепеларски районен съд разгледа наказателно общ характер дело въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе и ПРИЗНАВА подсъдимата Б.Д.Я., с ЕГН …, за ВИНОВНА в това, че на 14.09.2013 г., около 05,17 часа, в град Ч., област С., на кръстовище, образувано от ул.”…” и ул.”…”, пред кафетерия ”….”, е управлявала  МПС - лек автомобил „Дайхатсу” с рег.№…., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда, установено на 14.09.2013 г. в 05,19 часа по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ АRВВ0083, поради което и на основание чл.343 б, ал.1,  във вр. с чл.55 ал.1, т.2, б.”б”, предложение първо от НК я ОСЪЖДА  на  „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: 

1/„ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА при периодичност на регистрацията ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

2/„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.343 г от НК, ЛИШАВА подсъдимата Б.Д.Я. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на  влизане на присъдата в сила.

Присъдата e влязла в сила.

 

 

 * * *

Чепеларски районен съд разгледа наказателно общ характер дело въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе и ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Б.Д., с ЕГН…, за ВИНОВЕН в това, че около 13,00 часа на 29.03.2013 г. в град Ч., на ул."……..", пред дом № …, е унищожил противозаконно чужда движима вещ – предно обзорно стъкло на лек автомобил "Сузуки Витара", с рег.№ ………, собственост на И.Ж.Ж.на стойност 184,00 лева, поради което и на основание чл.216, ал.1, във вр. с чл.54, ал.1 от НК, му налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА Н.Б.Д. да заплати в полза на ОД на МВР Смолян, направените разноски за експертиза по делото в размер на 79,00 (седемдесет и девет) лева, както и 23,00 (двадесет и три) лева в полза на РС Чепеларе по Бюджета на съдебната власт.

Присъдата e влязла в сила.

 

 


 10.06.2013г.

 

Днес, след обяд, състав на чепеларски районен съд разгледа дело по УБДХ внесено срещу А.Р.К. от гр. С.. Акта срещу А. е внесен от РУП- Чепеларе за извършено деяние на 08.06.2013 година около 21.00 часа, е бил видимо пиян, пред заведение "…" намиращо се на улица "…", като е извършвал  неприлични и непристойни действия на обществено място изразяващо се в отправяне на псувни на висок тон с думите "…", ще ви изтрепя всичките, „…" и е  хвърлил  чаша, с която  е  ударил в главата В.П.И. от гр. Ч. с което е предизвикал възмущение на свидетелите и е нарушил  обичайните норми за морал и поведение на обществено място и обществения ред.

Съдът прие, че поведението на А.Р.К. за извършеното от него е нарушение на обществения ред и поведението на нарушителя е възмутило множество лица, присъствали по време на инцидента и му налага административно наказание “ГЛОБА”  в размер на 500,00 лева  (петстотин лева).

Решението подлежи на обжалване и/или протест пред състав на Окръжен съд гр.Смолян, в срок до 24 часа от обявяването му на нарушителя на дата 10.06.2013 г. (в 14:10 часа), като в случай на депозирана жалба в срок, делото се насрочва 11.06.2012 г. от 14,10 часа.

 

 


 

Съдът задържа за 15 денонощия „Уволнителят на полицаи”

 

 

12.11.2012 г.

 

Днес, след обяд, състав на чепеларски районен съд разгледа дело по УБДХ внесено срещу А.П.А. от гр. Чепеларе. Както бе публикувано в някои издания, акта срещу А. е внесен от РУП- Чепеларе за извършено деяние на 10.11.2012 г., когато той отправил обидни думи на изпратения по сигнал на граждани наряд от полицията, псувал ги и ги заплашвал, че ще ги уволни, като включително ударил единия от полицаите и скъсал съставяния му акт.

„Няма какво да се учудваме от подобно поведение – коментира по този повод И.Д.Председател на съда съдия Игнат Колчев – в последно време в държавата стана модерно всеки да уволнява някого.”

Съдът прие, че поведението на А.П.А. е оскърбително по отношение органите на реда, извършено е на публично място, с тези действия грубо е нарушено обществения ред и поведението на нарушителя е възмутило множество лица, присъствали по време на инцидента. Съдът не прие доводите на защитата, че за това деяние следва да бъде наложено наказание глоба, като постанови „задържане в структурно звено на МВР” за 15 денонощия.

Решението на чепеларските магистрати не е окончателно. При жалба делото ще бъде разгледано от Окръжен съд - Смолян на 15.11.2012 г. в 13:30 часа.

 

 


 

 

21.06.2012 г.

 

На 15.06.2012 г. в Районен съд гр.Чепеларе, въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Девин с повдигнато обвинение срещу А.И.К от с.М., е образувано НОХД № 95/2012 г. за извършено престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК, затова, че на 12.08.2011 г. около 18.30 ч. на път № SML2311 с.Х. - с.М., обл.С /на км.1400/ е управлявал МПС - л.а. марка „Фолксваген Пасат" с рег.№ …, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда установено по надлежния ред с Химическа експертиза - Протокол №153/24.10.2011 г. на НТЛ при ОД на МВР-Смолян, както и със Съдебно - медицинска експертиза по писмени данни №19/2012 г. на МБАЛ -гр.Смолян, установила наличие на алкохол в кръвната проба 2,66 на хиляда.

 


 

09.02.201г.

 

При условията на съкратеното съдебно следствие и признаване от страна на подсъдимия на вината и фактите, изложени в обвинителния акт днес 09.02.2012 г., състав на Районен съд гр. Чепеларе присъди наказание „лишаване от свобода” за една година и десет месеца, условно, с четири години изпитателен срок на Ц.Б.Б., на 34 години, от с.П. Съдът призна подсъдимия за виновен в престъпление по чл.151, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.151, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ “Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, е отложил изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Присъдата на Районен съд Чепеларе не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Окръжен съд гр. Смолян.

Подсъдимият е невинен докато с влязла в сила присъда не бъде установено противното.

 

 


 

02.02.201г.

 

На 31.01.2012 г. в Районен съд гр. Чепеларе, въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе с повдигнато обвинение срещу П.А.К. от гр.Ч., е образувано НОХД №13/2012 г. за извършено престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, за това, че на 04.12.2011 г., около 18,45 ч., в гр.Ч., общ.Ч., обл.С., на ул."…", пред дом № .., в посока към центъра на града, е управлявал МПС-товарен автомобил „…”, с рег.№ …, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,46 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 181/2011 г. на НТЛ при ОД на МВР-гр.Смолян.

 

 


 

18.01.201г.

 

С присъда №3/17.01.2012 г. по нохд № 172/2011 г. на РС-Чепеларе 40-годишен мъж живущ в гр.С., обл.С., беше признат за виновен по ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.211, предлож.1 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК., съдът му налага наказание ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и “КОНФИСКАЦИЯ на ½ част от имуществото” на подсъдимия Т. С. Т.

На основание чл.66 ал.1 НК, ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание ”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА

ОПРАВДАВА подсъдимия Т. С. Т. със снета по делото самоличност по обвинението по чл.211 ал.1 НК.

На основание чл.23–25 НК, ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на подсъдимия Т. С. Т. а именно, най- тежкото такова, “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА изтърпяването на така определеното общо наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, на основание чл. 66 ал.1 НК.

ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” наказанието “ГЛОБА” в размер на 300,00 лв. “КОНФИСКАЦИЯ на ½ част от имуществото” по НОХД № …/2011 г. на РС Чепеларе.

 


 11.01.201г.

 

В Районен съд гр. Чепеларе е образувано НОХД № 1/2012 г. въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе за извършено престъпление от А.С.З. по чл. 129 ал.2 във вр. с ал. 1 НК (средна телесна повреда), на 53 г. В Т О В А, Ч Е : на 29.09.2010 г., около 08,40 ч., на пътя гр.Чепеларе-с.Хвойна – второкласен път № II 86 от РПМ, на км.67,900, в района на мина „…”, чрез блъскане с ръце в областта на раменете, довело до падане на М.Х.Т., с ЕГН: …, от с.К., общ.П., обл.П., е причинил средна телесна повреда на М.Х.Т., изразяваща се в счупване на шийката на лявата бедрена кост под главата, довело до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник.

 

 


  02.08.2011 г.

 

На 01.08.2011 г. в Районен съд гр.Чепеларе, въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Чепеларе с повдигнато обвинение срещу В.Б.Н от гр.Смолян, е образувано НОХД № 120/2011 г. за извършено престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК, затова, че на 11.07.2011 г., около 10,40 ч., в гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, на ул.”Беломорска”, до Банка „ДСК”, в посока с.Хвойна, обвиняемият В.Б.Н от гр.Смолян е управлявал МПС - лек автомобил „Фолксваген Пасат”, с рег.№…, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, значително над допустимото, а именно: 3,00 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 101/2011 г. на НТЛ при ОД на МВР-гр.Смолян.

 


 12.07.2011 г.

 

В следобедно заседание на 11.07.2011 г. Районен съд Чепеларе отказа да определи мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо 51 годишния обвиняем П.Х.Т. от с. Аканджиево, обл. Пазарджишка, а определи - „ГАРАНЦИЯ” в размер на 2 000 лв. Същият е привлечен като обвиняем затова, че на 05.07.2011 г., около 07.00 ч., в местността „Асенец", в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл. Смолянска, в съучастие като извършител с Н.П.И. от гр.Стрелча, с огнестрелно оръжие - ловна пушка е убил, без надлежно разрешително едър дивеч - един брой сърна /сръндак/, като му е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.237, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда „лишаване от свобода” за срок до една година или глоба в размер от 100 до 300 лева. Също така, на 07.07.2011 г., в местността „Асенец", в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл. Смолянска, обвиняемия П.Х.Т., е държал и предал на Н.П.И. от гр.Стрелча огнестрелно оръжие - ловна карабина „Ремингтън", модел 7400 с № В8395882, калибър 30-06 и боеприпаси - четири броя патрона за нея, калибър 30-06, намиращи се в пълнителя на карабината, без да има за това надлежно разрешение- съставляващо престъпление по чл.339, ал.1, предлож.2 и предлож.З от НК, за което се предвижда „лишаване от свобода” от 2 г. до 8 г.

Мотивите на съда за определяне на мярка за неотклонение „ГАРАНЦИЯ” в размер на 2000 лева са, че обвиняемият П.Х.Т. не е осъждан. Двете му предходни осъждания за извършени деяния по чл. 281, ал.1 НК са заличени, чрез реабилитация по реда на чл. 86, ал.1 НК, а от там и презумпцията на чл. 63, ал.2 НПК не е налице, тъй като по данните от делото не може да се направи извода, че обвиняемия ще извърши друго престъпление или ще се укрие.

В тази връзка на 08.07.2011 г. съдът одобри два протокола за претърсване и изземване два леки автомобила- марка „Тойота Ланд Круизер”, собственост на П.И.Т. и „ВАЗ-Лада-2107”, собственост на Н.П.И, както и на намерените в тях вещи .

Определението на съда от 11.07.2011 г. по чнд № 107/2011 г. на РС-Чепеларе подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Смолян, в тридневен срок от постановяването му.

 

 


 10.05.2011 г.

 

Във връзка с публикуваната на 09.02.2011 г. обява за заемане на длъжността СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА в Районен съд град Чепеларе, при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс, министърът на правосъдието избра кандидата Славка Гемишева, която предстои да встъпи в длъжност следващата седмица.

 


 06.04.2011 г.

 

На 04.04.2011 г. в Районен съд гр. Чепеларе е образувано НОХД № 51/2011 г. въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе за извършено престъпление от Р.Е.С. по чл. 128 ал.2 предл.ІІ във вр. с ал. 1 НК (тежка телесна повреда), на …г. около 03.30 ч., в ресторант „***” в гр. Ч., който след употреба на алкохол е ударил със стъклена чаша в лицето Г.З.Г. от гр.Ч. като при удара чашата се е счупила и е засегнала дясното око на Г.З.Г. в следствие на което е причинена тежка телесна повреда, състояща се в пълно анатомично и функционално разрушаване на дясната очна ябълка и кръвонасядане на структурите на дясното око, причинило постоянна слепота с дясното око на Г. З. Г.

По воденото досъдебно производство Районна Прокуратура – Чепеларе постанови три постановления за прекратяване на Досъдебно Производство, но те бяха отменени от Районен съд – Чепеларе по повод жалби на пострадалия Г.З.Г. с указание за продължаване на разследването.

 


 

11.03.2011 г.

 

С присъда № 75/25.11.2010 г. по нохд № 143/2010 г. на РС-Чепеларе 46-годишен мъж живущ в гр.Неделино, обл.Смолянска, беше признат за виновен в това, че на 20.08.2010 г., около 19,10 ч., по път ІІ-86 от РПМ в района на разклона за с.Проглед, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, е управлявал МПС-лек автомобил „Ф.С.", с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно: 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест Дрегер 7410+", с фабр.№0125, след като е осъден с влязла в сила на 08.11.2007 г. присъда по НОХД № …/2007 г. на РС-Пловдив за деяние по чл.343 б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343 б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, съдът му наложи наказание “Лишаване от свобода” за срок от три месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, в пенитенциарно учреждение – в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. С решение № 20/07.03.2011 г. на Окръжен съд Смолян присъдата е потвърдена, предстои привеждането й в изпълнение.


 

В събота /12.02.2011 г./ в Районен съд гр.Чепеларе бяха образувани и разгледани три административни наказателни дела, по внесени от РУ ”Полиция” град Чепеларе преписки по съставени Актове за констатиране на дребно хулиганство срещу трима английски граждани на възраст 24-25 години, за това, че 12.02.2011 г., около 02,00 часа, след употреба на алкохол, пред дискотека “ВИП” в к.к. Пампорово, извършват неприлични и непристойни действия на обществено място, изразяващи се в отправяне на псувни, на английски език “фак оф”, ругатни и нанасяне на удари с ръка в областта на главата и гърдите и след сваляне на земята, продължават да нанася удари с крак по тялото на потърпевшия П.Т.Р., с което предизвикват възмущение у свидетелите, нарушават обичайните норми за морал и поведение на обществено място, с които действия са нарушили обществения ред и спокойствие и които, поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представляват престъпление.

Съдът, основание чл.1 УБДХ, им наложи административни наказания “ГЛОБА” в размер на 500,00 лева (петстотин лева), като отчете самокритичното им отношение към случилото се. Глобите са заплатени по сметка на ВСС

 


 

08.02.2011 г.

 

 

Във връзка с реализиране на поставените задачи по раздел V „Достъп до правосъдие”- Цел 20 „Съдът създава условия за достъп на хора с увреждания” от Плана за подобряване работата на съда 2 на Програмата за развитие на съдебната система в Районен съд Чепеларе на 07.02.2011 г. беше осигурен специализиран софтуер за слабовиждащи и незрящи хора, който е инсталиран на компютър в стаята за четене на дела.Системата преобразува текстовете от съдебните актове - протоколи, разпореждания, определения, решения и присъди, в естествено звучащ аудио сигнал с мъжки или женски глас. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. Идеята е не само хората с проблеми в зрението да имат възможност да се запознаят със съдържанието на съдебните актове, но и възрастни хора с нарушено зрение.

През настоящата седмица предстои обучение на служителите от служба „ Деловодство” за работа с програмата. От 14.02.2011 г. съдът ще е в готовност да предоставя за ползване на потребителите по всички дела програмата, преобразуваща текстовете в звук. Това ще позволи всеки текст да бъде изслушан по разбираем, естествен и приятен начин.


 

19.01.2011 г.

В следобедно заседание от 18.01.2011 г. Районен съд Чепеларе отказа да определи мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо обвиняемия К.Г.Г. от гр.София, 47-годишен, а определи мярка за неотклонение „ ГАРАНЦИЯ” в размер на 3 500 лв. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 15.01.2011 г. в района на к.к. П., хотел „Преспа” в стая 111 в чекмеджето на ползвано от него нощно шкафче тип тоалетка, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 3,4/ три цяло и четири /грама суха растителна маса от марихуана. За това престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода” от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Мотивите на съда за вземане мярка за неотклонение са, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, тъй като К.Г.Г. е осъждан многократно, като за по – голямата част от извършените от него деяния му са налагани и той е изтърпял ефективно наказания лишаване от свобода, включително за престъпление по чл. 116, ал.1, т.9 от НК – умишлено убийство. В тази връзка на 17.01.2011 г. съдът одобри протокола за претърсване на хотелската стая и изземване на високорисковите наркотични вещества. Определението на съда от 18.01.2011 г. по чнд №13/2011 г. на РС-Чепеларе подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Смолян, в тридневен срок от постановяването му.

 

 * * *

В Районен съд град Чепеларе са образувани два броя дела анд №3/2011 г. и анд №4/2011 г. по които „***„ АД , стопанисващо хотел „Зарена” к.к. Пампорово, обжалва 2 броя наказателни постановления, издадени от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив, отдел гр.Смолян.

Наказателните постановления контролният орган е съставил, поради това че „***” АД в качеството му на работодател не е изпълнил в указан срок предписания за изплащане на начислените трудови възнаграждения на работниците и служителите за извършената от тях работа за месец май 2010 г. и месец юли 2010 г. За нарушенията на дружеството са наложени имуществени санкции в размер на 3000 лв. и 5000 лв. Съдебните заседания по делата са насрочени за 25.01.2011 г. и за 02.02.2011 г.

 

 


 

30.11.2010 г.

 

През 2010 г. в Районен съд град Чепеларе са образувани до настоящия момент четири наказателни дела за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2, във вр. с ал.1 НК, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление в едногодишния срок на изтърпяване на наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред.

По НОХД № 127/2010 г. на ЧРС, съдът одобри постигнатото между РП – Чепеларе от една страна и от друга адв. Б.К., в качеството на защитник на подсъдимия В.А. от гр.Благоевград, съгласно което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2010 г. на КПП-Хвойна, около 23.45 часа, е управлявал МПС-лек автомобил „…" с рег.№ …, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наложените му наказания по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление, с НП 3742/18.08.2009 г. на I РУП-гр.Благоевград, влязло в сила на 07.10.2009 г. и НП № 1966/11.05.2009 г. на І РУП-гр.Благоевград, влязло в сила на 07.10.2009 г., престъпление по чл.343 в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343 в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което се ОТЛАГА по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Определението, с което е одобрено постигнатото между страните споразумение не подлежи на обжалване.

 

Следващото образувано наказателно производство в РС гр.Чепеларе е НОХД №128/2010 г. с подсъдим Р.Ч. от град София и по него деецът е признат за виновен, в това че на 19.06.2009 год.около 16,00 часа в гр.Чепеларе по ул."Васил Дечев" в близост до спирка"Журнала" е управлявал МПС-л.а."…."с рег.№ … , без да притежава свидетелство за управление на МПС,в едногодишен срок от наложените му наказания по административен ред за същото такова деяние,наложено с НП №157451/15.11.2007 год., на СДП, влязло в сила на 22.09.2008 год.и НП №161219 от 22.11.2007 год.на СДП, влязло в сила на 26.03.2009 год., престъпление по чл.343 в ал.2,вр.с ал.1 от НК поради което и на чл.343 в ал.2, вр.с ал.1 , във вр. с чл. 58 а във в вр. с чл. 55 ал.1 т. 2, б”б” във вр. с чл. 42 а, ал. 2, т. 1 и 2 НК му налага наказание “ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

“ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС“ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА при периодичност на регистрацията ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

 “ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ “ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

Присъдата е влязла в сила.

 

По НОХД №136/2010 г. по описа на РС гр.Чепеларе, Г.Г. от. гр. Пордим е осъден, за това че на 19.01.2010 г., около 17,40 ч., в с.Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, в района на КПП-с.Хвойна, е управлявал МПС-товарен автомобил "….", с рег.№ …., без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 626 от 19.08.2009 г. на ОД на МВР-Разград, влязло в законна сила на 03.10.2009 г. и НП № 2295 от 08.10.2009 г. на ОД МВР-Пловдив, влязло в законна сила на 30.10.2009 г.-престъпление по чл.343 в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343 в, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.55 ал.1 т.2 буква „Б” във вр. с чл.42 а, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при периодичност на регистрацията ЧЕТИРИ пъти седмично

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

И БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО ТРИСТА ЧАСА, които да бъдат отработени за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

Присъдата подлежи на обжалване и не е влязла в сила.

 

 

АНД №161/2010 г. по описа на РС гр.Чепеларе, образувано по внесено от РП гр.Чепеларе постановление за освобождаване на наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78 а НК на Т.Т. от гр. Смолян, за извършено престъпление по чл. 343 в ал.2 във вр. с ал.1 НК, за това, че на 10.06.2010 г. около 20,30 часа на път П-86 от РПМ в района на КПП с.Хвойна, обл.Смолян е управлявал МПС - лек автомобил "….", с рег.№ …., без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП №719 от 04.01.2010 г. на РУМВР - Златоград, влязло в сила на 31.03.2010 г. и с НП №112 от 10.03.2010 г. на ОДМВР - Смолян, влязло в сила на 01.04.2010 г.

Съдебното заседание по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 22.12.2010 г. от 09,30 часа.


 

12.10.2010 г.

 

В Районен съд гр.Чепеларе са образувани до настоящия момент две наказателни дела от общ характер с повдигнато обвинение от Районна прокуратура гр. Чепеларе за извършено престъпление по чл. 234, ал.1, предл. 2 от НК, за държане на акцизни стоки – цигари, без бандерол, след като такъв се изисква по закон.

По първото от образуваните дела НОХД № 117/2010 г. на ЧРС, съдът одобри постигнатото между РП – Чепеларе от една страна и от друга подсъдимия А.К. от с.Кутела, обл. Смолян, съгласно което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 22.06.2010 г., около 18.50 ч, в гр.Чепеларе, обл.Смолянска, до входа на СБА е държал в лек автомобил "…", с рег. № …. 50 стека по 10 кутии цигари, марка "LМ", общо 500 кутии без бандерол, след като такъв се изисква по закон/ чл.2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове/, на обща стойност 1 830,00 лв. с дължим неплатен акциз в размер на 420,00 лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1, предл. 2-ро от НК, поради което и на основание чл.234, ал.1, предл. 2-ро, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага НАКАЗАНИЕ „лишаване от свобода" за срок от 4/четири/ месеца, като изпълнението на така наложеното наказание се отлага на основание чл.66 ал.1 от НК, с изпитателен срок от срок от 3 /три/ години, считано от 12.10.2010 г., както и "глоба" в размер на 1 830,00/хиляда осемстотин и тридесет/лева, която да заплати в полза на Републиканския бюджет по сметката на Съдебната власт.

Веществените доказателства: 500 бр. кутии цигари марка" "LМ", без бандерол - на съхранение в РУ "Полиция" - гр.Чепеларе, да бъдат отнети в полза на Държавата и унищожени по надлежния ред.

Второто от образуваните дела е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.10.2010 г. и Д. П. от. гр. Варна е предадена на съд, за това че на 05.07.2010 г. около 17.50 часа в гр.Чепеларе, обл. Смолян на ул. "…." , пред автогара Чепеларе, в лек автомобил "…" с рег.№ …, собственост на К. Т. П. от гр.Варна, ул. "…" №.. е държала акцизни стоки (съгласно чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове) - тютюневи изделия- / 7 стека по 10 кутии цигари марка " Viceroy " син цвят, 4 стека по 10 кутии цигари марка " Viceroy " червен цвят, 1 стек по 10 кутии цигари марка "Palace – KING SIZE" червен цвят и 2 стека по 10 кутии цигари марка "Fensi slims"общо 140 бр.кутии цигари , както и 80 бр. свитъка с по 20 къса наливни цигари/ на обща пазарна цена 437 лв. с дължим акциз от 101 лв., без бандерол, който се изисква по закон - чл.64, ал.1-3 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и случаят е немаловажен.

 


 

13.09.2010 г.

 

На 13.09.2010 г. в Районен съд град Чепеларе по гражданско дело № 178/2010 г. за пръв път съдът изслуша дете в специално оборудваната стая за изслушване на деца, изградена по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, като една от целите заложени в него е осигуряване на специални условия за работа с деца.

Делото е образувано по молба на Дирекция "Социално подпомагане" - Смолян за връщане на дете в биологичното му семейство, тъй като при актуалната оценка на случая, е установено, че няма основания за продължаване престоя на детето в ЦНСТ с.Павелско.

Констатирано е, че детето се чувства добре при своите родители, които се стараят да задоволяват основните му жизнени потребности.

 
27.08.2010 г.

 

На 26 и 27 август 2010 г. Районен съд гр. Чепеларе постанови 11 броя неприсъствени решения, с които осъди "ХИРОН ХОЛИДЕЙ" ЕООД, собственик на хотел "Панорама" в к.к. Пампорово, да заплати на ищците, 11 броя негови бивши служители исканите от тях суми за неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения за неспазени предизвестия и обезщетения за неизползвани отпуски.

 

 * * *

В Районен съд гр. Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 04.10.2010 г. по Наказателно общ характер дело образувано въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Смолян срещу лице работило в системата на МВР от м. юли 1993 г. до м. май 2010 г. с обвинение по чл.387, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 и по чл.309, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

 


 

08.06.2010 г.

В РС – Чепеларе на 17.05.2010 г. и на 07.06.2010 г. са постъпили общо 21 бр. искови молби по КТ от бивши служители на „ХИРОН ХОЛИДЕЙ” ЕООД, собственик на хотел „Панорама” в к.к. Пампорово за неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения за неспазени предизвестия и обезщетения за неизползвани отпуски.

 


 

28.05.2010 г.

В Съдебноизпълнителна служба при Районен съд гр. Чепеларе на 20.05.2010 г. е образувано изпълнително дело въз основа на издаден от Окръжен съд гр. Смолян изпълнителен лист за премахване от страна на ЕТ „Л. И.” незаконен строеж – ресторант „Старата къща” находящ се в к.к. Пампорово.
 


 

27.05.2010 г.

В РС – Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 08.06.2010 г. по Административно наказателно дело образувано въз основа на подадена жалба от „ЕКАБЕ” ЕООД гр. Пловдив против Наказателно постановление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София за това, че разпространява гориво за дизелови двигатели, чийто показател „Пламна температура” не съответства на изискванията за качество.

 

 


 

18.05.2010 г.

 

виж "Реализирани проекти" 

31.03.2010 г.

В РС – Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 08.04.2010 г. по Административно наказателно дело образувано въз основа на подадена жалба от 78 годишен мъж против Наказателно постановление на Регионална Ветеринарномедицинска служба – Смолян за това, че извършва преработка на сурово краве и овче мляко в помещение постройка към дома му, което няма удостоверение за регистрация съгласно Закона за храните.

 

***

В РС – Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 13.04.2010 г. по Наказателно общ характер дело въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр. Чепеларе срещу 59 годишен мъж който противозаконно е унищожил и повредил чужди движими вещи – домашни животни, две кобили.

 


29.03.2010 г.

В Районен съд гр. Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 30.03.2010 г. по Административно наказателно дело образувано въз основа на внесено поради маловажност на случая постановление за налагане на административно наказание срещу 19 годишен, който придобил и държал без надлежно разрешително наркотично вещество /марихуана 1,173 грама/ в двора на Професионална гимназия „Никола Й. Вапцаров” гр. Чепеларе.

***

В Районен съд гр. Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 30.03.2010 г. по Наказателно общ характер дело образувано въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Чепеларе срещу 35 годишен софиянец управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си 3,07 промила.

***

В Районен съд гр. Чепеларе е насрочено открито съдебно заседание на 01.04.2010 г. по Наказателно общ характер дело, образувано въз основа на внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Чепеларе срещу 20 годишен младеж, който в приземния етаж в къщата на баба си без разрешително отглеждал, придобил и държал наркотично вещество – марихуана.


12.02.2010 г.

Районен съд гр.Чепеларе уважи предявен негаторен иск от Ж.С. от гр.Ч. -собственик на гори в ревир „Пампорово”, като осъди ЕТ”Л.И” гр.С. да премахне извършения от него в курортен комплекс „Пампорово” незаконен строеж: ресторант „СТАРАТА КЪЩА”. Решението подлежи на обжалване.

За разглеждане в открито съдебно заседание е насрочено и делото образувано по иск от друг от съсобствениците Х.Я. от гр.С. срещу същия ответник за премахване на ресторанта.

 


13.01.2010 г.

На 15.01.2010 г. от 14.30 ч. /петък/ в конферентната зала на Районен съд гр.Чепеларе ще се проведе Общо събрание на съдиите при РС-Чепеларе с цел определените от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр.Смолян съдебни заседатели за Районен съд гр.Чепеларе, за периода 2010-2015 г. да положат клетва.

 


 

17.12.2009 г.

 

На 19.01.2010 год. от 13:30 ч. /вторник/ в конферентната зала на Районен съд гр. Чепеларе ще се проведе среща на ръководството на съда с кметове и кметски наместници от Община Чепеларе за обсъждане на новия режим на призоваване на страните по граждански дела, въведен с действащия от 01.03.2008 год. Граждански процесуален кодекс.

 


4850 . , . 48; ., (03051) 2127  
USAID