Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 17


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

17.09.2018 - 29.10.2018График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

17.09.2018

 

 

Зала: 002

 

 

12:50

20185450100166

Гражданско дело

13:00

20185450100089

Гражданско дело

 

 

 

18.09.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450100086

Гражданско дело

 

 

 

19.09.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200142

Наказателно дело

10:00

20185450100053

Гражданско дело

13:00

20185450100018

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450100084

Гражданско дело

10:50

20185450100141

Гражданско дело

13:00

20185450100152

Гражданско дело

 

 

 

21.09.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450200111

Наказателно дело

10:10

20185450200116

Наказателно дело

10:40

20185450100049

Гражданско дело

 

 

 

26.09.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450100080

Гражданско дело

11:00

20185450100123

Гражданско дело

13:00

20185450200125

Наказателно дело

 

 

 

27.09.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200107

Наказателно дело

11:00

20185450200135

Наказателно дело

11:45

20185450200140

Наказателно дело

13:00

20185450100052

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

11:20

20185450200141

Наказателно дело

 

 

 

28.09.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450100191

Гражданско дело

10:00

20185450200094

Наказателно дело

 

 

 

01.10.2018

 

 

Зала: 001

 

 

11:00

20185450200114

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450200128

Наказателно дело

 

 

 

03.10.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:15

20185450200133

Наказателно дело

10:15

20185450200137

Наказателно дело

11:00

20185450200138

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200131

Наказателно дело

 

 

 

04.10.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200130

Наказателно дело

 

 

 

08.10.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450100149

Гражданско дело

 

 

 

09.10.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450100147

Гражданско дело

11:30

20185450200084

Наказателно дело

 

 

 

11.10.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20185450200124

Наказателно дело

 

 

 

15.10.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450100083

Гражданско дело

 

 

 

29.10.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450100077

Гражданско дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР