Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 18.11.2019г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

18.11.2019 - 13.12.2019График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

18.11.2019

 

 

Зала: 002

 

 

13:30

20195450200118

Наказателно дело

 

 

 

20.11.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20195450200084

Наказателно дело

10:00

20185450100217

Гражданско дело

 

 

 

26.11.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450200133

Наказателно дело

11:30

20195450100177

Гражданско дело

14:00

20195450100146

Гражданско дело

 

 

 

28.11.2019

 

 

Зала: 001

 

 

11:00

20195450100125

Гражданско дело

15:00

20195450100117

Гражданско дело

 

 

 

29.11.2019

 

 

Зала: 002

 

 

13:30

20195450100206

Гражданско дело

14:00

20195450200127

Наказателно дело

14:30

20195450100018

Гражданско дело

 

 

 

04.12.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450100107

Гражданско дело

12:00

20195450200130

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20195450100133

Гражданско дело

10:00

20195450100141

Гражданско дело

11:00

20195450100124

Гражданско дело

11:30

20195450100084

Гражданско дело

13:00

20195450200122

Наказателно дело

14:00

20195450100106

Гражданско дело

 

 

 

05.12.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450100019

Гражданско дело

 

 

 

09.12.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20195450200135

Наказателно дело

09:35

20195450200136

Наказателно дело

 

 

 

10.12.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20195450200126

Наказателно дело

10:00

20195450100172

Гражданско дело

 

 

 

11.12.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20195450200126

Наказателно дело

 

 

 

13.12.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20195450200137

Наказателно дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР