Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 22.02.2018г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

22.02.2017 - 30.03.2018График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

22.02.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20175450200164

Наказателно дело

 

 

 

23.02.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20185450200020

Наказателно дело

10:00

20185450200006

Наказателно дело

 

 

 

26.02.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200003

Наказателно дело

 

 

 

27.02.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:30

20175450100197

Гражданско дело

11:00

20185450100015

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

14:00

20175450100129

Гражданско дело

14:30

20175450200192

Наказателно дело

 

 

 

28.02.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450100018

Гражданско дело

 

 

 

02.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200015

Наказателно дело

11:00

20185450200025

Наказателно дело

11:30

20175450100268

Гражданско дело

 

 

 

06.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450100141

Гражданско дело

 

 

 

07.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20175450100251

Гражданско дело

09:30

20175450100275

Гражданско дело

11:00

20175450200216

Наказателно дело

13:30

20175450200180

Наказателно дело

 

 

 

12.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450200018

Наказателно дело

11:40

20185450200034

Наказателно дело

13:00

20175450100304

Гражданско дело

13:05

20175450100306

Гражданско дело

13:10

20175450100302

Гражданско дело

13:15

20175450100303

Гражданско дело

13:20

20175450100312

Гражданско дело

13:25

20175450100305

Гражданско дело

13:30

20175450100314

Гражданско дело

13:35

20175450100307

Гражданско дело

13:40

20175450100308

Гражданско дело

13:45

20175450100288

Гражданско дело

13:50

20175450100309

Гражданско дело

13:55

20175450100310

Гражданско дело

14:00

20175450100311

Гражданско дело

14:05

20175450100313

Гражданско дело

 

 

 

13.03.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20185450200036

Наказателно дело

11:30

20185450200023

Наказателно дело

 

 

 

15.03.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200038

Наказателно дело

 

 

 

16.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450200037

Наказателно дело

09:30

20185450200035

Наказателно дело

 

 

 

20.03.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200008

Наказателно дело

10:10

20185450200009

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450100008

Гражданско дело

09:50

20185450200014

Наказателно дело

 

 

 

30.03.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20175450100279

Гражданско дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР