Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 16.04.2018г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

16.04.2017 - 21.05.2018График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

16.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450200164

Наказателно дело

 

 

 

17.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450100056

Гражданско дело

10:00

20185450200066

Наказателно дело

10:30

20185450200070

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450200216

Наказателно дело

 

 

 

18.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

11:15

20185450200008

Наказателно дело

11:30

20185450200009

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:50

20185450200047

Наказателно дело

10:00

20185450200054

Наказателно дело

10:50

20185450200014

Наказателно дело

11:15

20175450100251

Гражданско дело

14:00

20185450100006

Гражданско дело

 

 

 

19.04.2018

 

 

Зала: 002

 

 

11:00

20185450100033

Гражданско дело

 

 

 

23.04.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450200180

Наказателно дело

 

 

 

24.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200055

Наказателно дело

10:00

20185450200078

Наказателно дело

11:00

20185450200061

Наказателно дело

 

 

 

25.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200065

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450200062

Наказателно дело

10:15

20185450200063

Наказателно дело

10:30

20185450200064

Наказателно дело

 

 

 

26.04.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200051

Наказателно дело

10:00

20185450100029

Гражданско дело

 

 

 

03.05.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450100031

Гражданско дело

 

 

 

04.05.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200083

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200082

Наказателно дело

 

 

 

08.05.2018

 

 

Зала: 001

 

 

14:00

20175450100055

Гражданско дело

 

 

 

10.05.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200084

Наказателно дело

 

 

 

15.05.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450100014

Гражданско дело

 

 

 

16.05.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20175450100275

Гражданско дело

 

 

 

21.05.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450200003

Наказателно дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР