Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 15.11.2018г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

15.11.2018 - 10.12.2018График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

15.11.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20185450100083

Гражданско дело

 

 

 

16.11.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200157

Наказателно дело

10:00

20185450100086

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450100018

Гражданско дело

 

 

 

19.11.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450100089

Гражданско дело

11:30

20185450100075

Гражданско дело

 

 

 

20.11.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200158

Наказателно дело

12:30

20185450100172

Гражданско дело

14:00

20185450200145

Наказателно дело

 

 

 

21.11.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200161

Наказателно дело

10:00

20185450200149

Наказателно дело

10:40

20185450200126

Наказателно дело

11:15

20185450200160

Наказателно дело

 

 

 

22.11.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20185450100147

Гражданско дело

13:00

20185450100148

Гражданско дело

 

 

 

23.11.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200094

Наказателно дело

 

 

 

26.11.2018

 

 

Зала: 002

 

 

13:00

20185450100099

Гражданско дело

14:00

20185450100088

Гражданско дело

 

 

 

27.11.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200163

Наказателно дело

16:00

20185450200146

Наказателно дело

 

 

 

29.11.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200148

Наказателно дело

 

 

 

03.12.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450200151

Наказателно дело

10:00

20185450200137

Наказателно дело

10:30

20185450200150

Наказателно дело

 

 

 

04.12.2018

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20185450200174

Наказателно дело

10:00

20185450100125

Гражданско дело

 

 

 

06.12.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450200180

Наказателно дело

10:30

20185450200154

Наказателно дело

10:30

20185450200179

Наказателно дело

11:30

20185450200156

Наказателно дело

 

 

 

10.12.2018

 

 

Зала: 001

 

 

11:00

20185450200183

Наказателно дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР