Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 11.12.2017г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

 11.12.2017 - 22.01.2018График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

14.12.2017

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20175450200167

Наказателно дело

11:00

20155450100056

Гражданско дело

15:30

20175450100136

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450200186

Наказателно дело

11:30

20175450200175

Наказателно дело

 

 

 

20.12.2017

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20165450100220

Гражданско дело

10:30

20175450200187

Наказателно дело

10:40

20175450100274

Гражданско дело

14:00

20175450100283

Гражданско дело

 

 

 

22.12.2017

 

 

Зала: 002

 

 

09:45

20175450100287

Гражданско дело

09:30

20175450200183

Наказателно дело

10:10

20175450200188

Наказателно дело

 

 

 

03.01.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450100129

Гражданско дело

11:30

20175450200192

Наказателно дело

13:00

20175450200190

Наказателно дело

13:20

20175450200197

Наказателно дело

13:30

20175450200191

Наказателно дело

13:45

20175450200196

Наказателно дело

14:00

20175450200195

Наказателно дело

 

 

 

04.01.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450100109

Гражданско дело

 

 

 

05.01.2018

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20175450200193

Наказателно дело

 

 

 

08.01.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:30

20175450200180

Наказателно дело

 

 

 

09.01.2018

 

 

Зала: 001

 

 

11:30

20175450100209

Гражданско дело

 

 

 

16.01.2018

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450100141

Гражданско дело

 

 

 

22.01.2018

 

 

Зала: 002

 

 

10:30

20175450200150

Наказателно дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР