Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 16.09.2019г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

16.09.2019 - 22.10.2019График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

17.09.2019

 

 

Зала: 001

 

 

13:00

20195450200096

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20195450200091

Наказателно дело

11:00

20195450200083

Наказателно дело

11:20

20195450100018

Наказателно дело

13:00

20195450200084

Наказателно дело

13:00

20185450100049

Гражданско дело

13:30

20195450100100

Гражданско дело

 

 

 

18.09.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:10

20195450100066

Гражданско дело

09:30

20175450100129

Гражданско дело

10:30

20195450200095

Наказателно дело

 

 

 

20.09.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20195450200108

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:15

20195450200106

Наказателно дело

13:00

20185450100249

Гражданско дело

 

 

 

24.09.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20195450200049

Наказателно дело

 

 

 

26.09.2019

 

 

Зала: 001

 

 

08:50

20195450200080

Наказателно дело

09:00

20195450200109

Наказателно дело

10:00

20195450100093

Гражданско дело

13:00

20195450200088

Наказателно дело

 

 

 

27.09.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:20

20195450200117

Наказателно дело

09:30

20195450200116

Наказателно дело

09:30

20195450200097

Наказателно дело

10:00

20195450100080

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20195450200098

Наказателно дело

13:00

20185450100217

Гражданско дело

 

 

 

30.09.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20195450100086

Гражданско дело

 

 

 

04.10.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:15

20195450100115

Гражданско дело

09:30

20195450100106

Гражданско дело

 

 

 

11.10.2019

 

 

Зала: 002

 

 

13:00

20195450200122

Наказателно дело

 

 

 

14.10.2019

 

 

Зала: 001

 

 

08:40

20195450200105

Наказателно дело

09:00

20195450100010

Гражданско дело

11:00

20195450200119

Наказателно дело

11:15

20195450200120

Гражданско дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

10:30

20195450100124

Гражданско дело

 

 

 

16.10.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:15

2019545020011

Наказателно дело

 

 

 

17.10.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450200121

Наказателно дело

13:30

20195450100107

Гражданско дело

 

 

 

22.10.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450200085

Наказателно дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР