Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 16.10.2017г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

 16.10.2017 - 10.11.2017График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

17.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20175450200162

Наказателно дело

12:30

20175450200156

Наказателно дело

 

 

 

18.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450200117

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450100134

Гражданско дело

10:00

20175450200163

Наказателно дело

11:00

20175450100149

Гражданско дело

13:00

20165450100223

Гражданско дело

 

 

 

19.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

09:00

20175450200153

Наказателно дело

10:00

20175450200131

Наказателно дело

 

 

 

23.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450200164

Наказателно дело

 

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450200150

Наказателно дело

10:00

20175450200165

Наказателно дело

 

 

 

24.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450100055

Гражданско дело

13:00

20175450200160

Наказателно дело

14:00

20175450200161

Наказателно дело

14:30

20175450100136

Гражданско дело

 

 

 

26.10.2017

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450100109

Гражданско дело

 

 

 

30.10.2017

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450100036

Гражданско дело

09:15

20175450100129

Гражданско дело

 

 

 

07.11.2017

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20175450100235

Гражданско дело

11:00

20175450100209

Гражданско дело

 

 

 

08.11.2017

 

 

Зала: 002

 

 

10:00

20175450200169

Наказателно дело

 

 

 

10.11.2017

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20175450200166

Наказателно дело

10:30

20165450100207

Гражданско дело4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР