Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА  
 Съдебни заседания
Информацията за насрочени дела е към 18.03.2019г.


От 15.05.2015г. страните по делата и съдилищата в страната могат да правят справки за получените и върнати призовки и съдебни книжа от Районен съд - Чепеларе, чрез интернет страницата на съда в меню СПРАВКА ПРИЗОВКИ”.


НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА:

18.03.2019 - 18.04.2019График на заседанията - Районен съд Чепеларе

Час на заседанието

Номер на делото

Вид на делото

18.03.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20195450200024

Наказателно дело

10:00

20185450100124

Гражданско дело

11:30

20195450200030

Наказателно дело

 

 

 

19.03.2019

 

 

Зала: 001

 

 

13:00

20185450100147

Гражданско дело

 

 

 

21.03.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450100003

Гражданско дело

 

 

 

22.03.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450200022

Наказателно дело

 

 

 

25.03.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20195450200024

Наказателно дело

10:45

20195450200023

Наказателно дело

13:00

20195450200018

Наказателно дело

14:00

20185450100249

Гражданско дело

 

 

 

26.03.2019

 

 

Зала: 001

 

 

09:30

20195450200021

Наказателно дело

10:00

20175450100050

Гражданско дело

11:00

20195450200011

Наказателно дело

 

 

 

28.03.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20195450200026

Наказателно дело

 

 

 

01.04.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:30

20185450100213

Гражданско дело

10:00

20175450100018

Гражданско дело

14:00

20185450100208

Гражданско дело

 

 

 

02.04.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20175450100129

Гражданско дело

 

 

 

03.04.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20195450100004

Гражданско дело

13:00

20185450100252

Гражданско дело

 

 

 

09.04.2019

 

 

Зала: 001

 

 

11:00

20185450100118

Гражданско дело

 

 

 

10.04.2019

 

 

Зала: 002

 

 

09:00

20185450100217

Гражданско дело

11:00

20185450100158

Гражданско дело

13:00

20185450100246

Гражданско дело

 

 

 

18.04.2019

 

 

Зала: 001

 

 

10:00

20185450100125

Гражданско дело

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР