Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    За нас / Галерия  
 Кратко въведение за Районен Съд - Чепеларе

   Към 2019г. в РС Чепеларе работят по щатно разписание 15 човека, в т.ч. 2 магистрати, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 11 служители. 

           Съдебната администрация включва: административен секретар, главен счетоводител, системен администратор, деловодители, съдебни секретари, призовкар, персонал по поддръжката и чистач.  

 

ГАЛЕРИЯ

 
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
Стая за деца
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе
 Районен съд - Чепеларе4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР