Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 Вещи лица и адвокати  
 Вещи лица и адвокати

Адвокатски кантори в град  Чепеларе


адв. Илия Борисов Къдрински                   -        03051 / 29 - 72

адв. Борис Илиев Къдрински                     -        03051 / 29 - 72

гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" 4А

 

адв. Йорданка Георгиева Кръстанова        -        03051 / 40 - 88

гр. Чепеларе, ул. "Васил Дечев"  31

 

адв. Недка Василева Пакулева                   -        03051 / 20 - 81

гр. Чепеларе, ул. "Васил Дечев" 25a                      0889 657 905


адв.Иванка Сивенова                                -        03051 / 21 - 41

гр. Чепеларе, ул. "Васил Дечев" 24                      0878 580 928

 

адв. Мария Николова Пепеланова              -        03051 / 30 - 57

гр. Чепеларе, ул. "Кап. Петко Войвода" 9


адв. Тонка Любенова Динчева                    -       03051/ 32 - 40

гр.Чепеларе, ул. "Спартак" 12А ет.2                     0889 409 571
Адвокатска колегия - Смолян

Вещи лица към Апелативен съд  - Пловдив4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР