Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Въпроси и отговори  
 Въпроси и отговори

Уведомяваме страните по граждански дела, че Районен съд гр.Чепеларе има готовност при направено искане от тях и посочен електронен адрес (e-mail) да им изпрати постановените съдебни актове и съобщенията на съда, съгласно чл.42 ал.4 от ГПК.

/Чл.42 ал.4. На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система/

 


***

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Раздел : "БЮРО СЪДИМОСТ"

 

ВЪПРОС: Какви документи трябва да нося със себе си, за да получа свидетелство за съдимост?

ОТГОВОР: Лична карта.

 

ВЪПРОС: Трябва ли предварително да попълня някакви документи/формуляри?

ОТГОВОР: Не, не е необходимо. На място, в съда, се попълва бланка „ЗАЯВЛЕНИЕ” , която Ви се предоставя от служител на съда.

 

ВЪПРОС: Колко ще ми струва да получа свидетелство за съдимост?

ОТГОВОР: Държавна такса 5 лева, която заплащате в съда.

 

ВЪПРОС: В какъв срок ще получа свидетелството за съдимост?

ОТГОВОР: Ако сте роден в община Чепеларе свидетелството за съдимост се получава в деня на подаване на заявлението. Ако сте роден в друг район се получава не по-късно от три работни дни.

 

ВЪПРОС: Живея в друго населено място. Трябва ли да идвам до Районен съд Чепеларе, за да извадя свидетелство за съдимост?

ОТГОВОР:Не, не е необходимо. Свидетелство за съдимост може да получите от всеки районен съд в страната, като представите лична карта, попълните заявление и заплатите такса от 5 лева.


ВЪПРОС : Може ли мой роднина или приятел да ми извади свидетелство за съдимост?
ОТГОВОР: Да, може. Вашите близки /баща, майка, сестра, брат, дете, или съпруг/ имат право да подадат заявление от Ваше име, но те трябва да носят Вашите лична карта и написано от Вас за целта пълномощно.
Приятелят Ви ще трябва да носи освен Вашите лични документи и изрично нотариално заверено пълномощно. 

 4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР