Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Достъп до обществена информация  
 Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Съгласно закона за достъп до обществена информация и правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

За да подпомогне гражданите в процеса на търсене на информация и в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, Районен съд гр.Чепеларе изработи Образец на Заявление за предоставяне на такива сведения.


Достъп до информацията се осигурява (или отказва) след като лицето, искащо достъп до информация, попълни Заявлението по образец и го подаде - лично или по пощенски път - в Районен съд гр. Чепеларе,  на адрес:

4850 Чепеларе, ул. „Беломорска" № 48


Подадените в Районен съд град Чепеларе заявления се представят на Председателя на съда, за разглеждане и разрешение за достъп.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в районен съд Чепеларе

 

Приложение №1 и Приложение №24850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР