Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ    Програма "Спогодби"  
 Програма "Спогодби" от медиатори-доброволци

Програма “Спогодби”

към Смолянски окръжен съд

Вашите решения, с техниките на медиацията

 

 Програма “Спогодби” от медиатори-доброволци:

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ по програма “Спогодби” от медиатори-доброволци:

- Всеки работен ден от 9:00 до 17:00

- В Центъра за спогодби и медиация на бул. България № 16 (съдебна палата)

- Е-mail: spogodbi_os@abv.bg

ЗАЯВЯВАНЕ И КООРДИНАЦИЯ на срещи за спогодби и медиация:

При съдебни координатори: тел. 0301/60427; 0301/60475, e-mail: spogodbi_os@abv.bg

 

 

Програма „Спогодби" към Окръжен съд - Смолян стартира на 25.06.2010 година с участието на трима съдии и един медиатор-доброволец. Очаква се през следващите години броят на обучените съдии и на медиаторите-доброволци да нарастне и да се увеличи броят на делата, които да приключват със спогодби, вместо със съдебни решения.

 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧАТ СТРАНИТЕ И АДВОКАТИТЕ

 ПО ПРОГРАМА „СПОГОДБИ"?

 

Изцяло безвъзмездна възможност за страните по съдебните дела да разрешат доброволно спора си, като:

получат информация за начините да постигнат това чрез използването на техниките на медиацията;

- изберат медиатор-доброволец или съдия, обучен да използва техниките на медиацията, който да им помогне да постигнат разрешение на спора си;

получат административна помощ от съдебен координатор за организирането на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.

не бива да се забравя, че и най-лошата спогодба е по-добра от най-доброто съдебно решение

Участието на адвокатите в целия процес гарантира защитата на правата на страните.

 

 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА СЪДЕЙСТВИЕТО ПО ПРОГРАМА „СПОГОДБИ"?

 

Съдиите напътват страните по делото към възможността да използват техниките на медиацията:

Безвъзмездно в рамките на Програма „Спогодби", със съдействието на обучени съдии, изпълняващи задължението на съда да прикани страните към спогодба, или на медиатори-доброволци, или

По избор на страните извън Програма „Спогодби".

Напътването може да става по всяко време, докато делото се разглежда в районния съд.

Графикът с имената и датите и пълният текст на Правилата за работа на Програма „СПОГОДБИ" са на разположение:

- при съдебния координатор,

- в деловодствата на съда,

- на информационното табло за Програма „Спогодби" в СОС,

- в Центъра за спогодби и медиация на бул. България № 16 (съдебна палата), Смолян.

 

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРОГРАМА „СПОГОДБИ"?

Кога?

Какво?

Как?

Къде?

Преди първо съдебно заседание

Съдията уведомява страните за възможността да използват техниките на медиацията безплатно по Програма „Спогодби" или извън нея.

Съдът изпраща с призовката информация за възможността за използване на техниките за медиация и за Програма „Спогодби".

На адреса  на страните

 

 

Решение на страните да

използват програма „Спогодби".

Страните търсят съдействие от съдебния координатор за насрочването на среща с медиатор-доброволец или обучен съдия.

За контакт:

Съдебния координатор, тел.0301/60475,

е-mail: spogodbi_os@abv.bg

В първо или последващо съдебно заседание

 

Желание на страните за ползване на програма „Спогодби".

Съдията запознава страните с Графика с дати и имена на обучените съдии и медиатори-доброволци.

В съдебна зала

Страните избират дата и медиатор-доброволец или обучен съдия.

Страните попълват формуляр по

образец и го предават на съдията.

В съдебна зала

На избраната от страните дата

Провеждане на среща за спогодба и медиация по Програма „Спогодби".

При необходимост от следваща среща,

тя се провежда според желанието на страните, по възможност преди следващото съдебно заседание.

В Центъра за спогодби и медиация на бул. България № 16 (съдебна палата), Смолян.

 

Списък на участниците в Програма „Спогодби" към Смолянски Окръжен съд:

обучени съдии, медиатори-доброволци, съдебен координатор

 

Списък на съдиите, обучени в медиаторски техники

1.Игнат Колчев

2.Радка Свиркова

3.Валентина Бошнякова

Списък на медиаторите-доброволци

1.Светла Оковска

Списък на адвокатите, участващи в програмата

1.Недялка Маргаритова

Съдебни координатори:   Контакти:

Софка Димитрова                   тел. 0301/60427, spogodbi_os@.аЬv.bg

Гергана Фисинска                     тел. 0301/60475, spogodbi_os@.аЬv.bg

 

Съдът уведомява страните, че за разрешаването на спора си те могат да използват медиация, като способ за извънсъдебно разрешаване на спора. Така те ще спестят време, усилия и средства.

Ако страните желаят да използват медиация, те могат да се обърнат към център по медиация или медиатор от Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието (http://www.justice.government.bg/MPPublicWeb/default.aspx?id=2). Медиацията е платена услуга.

Към Смолянски окръжен съд действа Програма „Спогодби", която за момента предлага безплатно провеждането на медиация. Страните могат да се възползват от предоставената им по Програмата възможност.

Повече информация за Програма „Спогодби" можете да получите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, на ел. адрес spogodbi_os@abv.bg, а след 01.07.2010 г. и в Центъра за спогодби и медиация, който се намира в гр. Смолян, бул. „България” № 16 (съдебна палата).

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР