Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
За нас / Галерия
История
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Служби
Съдебни зали
Отчет дейността на съда
Бюджет на РС-Чепеларе
Вътрешни правила
Декларации
Ден на отворените врати
Реализирани Проекти
Предложения и оплаквания
Програма "Спогодби"
Правна помощ
Достъп до обществена информация
Въпроси и отговори
Обяви за публична продан
Районен съд
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ИНФОРМАЦИЯ  
 ИНФОРМАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед на председателя на Окръжен съд  – Смолян от 09.07.2018г.,  Районен съд - Чепеларе преустановява изпращането на протоколи от съдебни заседания и заключения на вещите лица, чрез електронните пощенски адреси.
СЪОБЩЕНИЕ

Районен съд – Чепеларе уведомява гражданите, че от 24.04.2018 г. започна изпращане до адвокатите по граждански дела, при предоставени от тях номера на мобилни телефони, на съобщения (SMS) от номер 0877187070 на съда, с които ги уведомява за датата на първото открито съдебно заседание.

Целта на това уведомяване е адвокатите своевременно да съобщят за евентуалната си служебна  ангажираност по друго дело.

 В Районен съд – Чепеларе стартира използването на ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ на Висшия съдебен съвет, където потребителите следва да направят нова регистрация/профил, съгласно утвърдените Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на  Висшия съдебен съвет и съответните образци на заявления  >>>.Плащане на държавни такси чрез ПОС терминалИздаване на електронни свидетелства за съдимост


Уведомяваме страните по граждански дела, че Районен съд гр.Чепеларе има готовност при направено искане от тях и посочен електронен адрес (e-mail) да им изпрати призовките и съобщенията на съда, съгласно чл.42 ал.4 от ГПК.

/Чл.42 ал.4. На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система/П Р А В И Л А

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение  №1 (за "Съдебно деловодство")  и  Приложение №2 (за СИС)

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР